Møtte motstanderne: - Klageprosessen går sin gang uansett

Det var rom for både tro og tvil i Tverådalen lørdag.