Regjeringen prioriterer ikke fengselsutbygging i Nord-Norge, og Vefsn er ikke på fengselslista.

– Det er skuffende at Vefsn ikke er nevnt. Regjeringen er godt kjent med prosjektet vårt, sier ordfører Jann-Arne Løvdahl.

– Behovet er størst i sør

– Vi mangler over 2.000 fengselsplasser fram mot 2020, og behovet er størst i region sør. Derfor er det denne regionen som er prioritert i meldingen som legges fram for Stortinget i dag fredag, sier Margunn Ebbesen (H) som er i justiskomiteen på Stortinget.
– Behovet i region nord skal utredes gjennom en konseptvalgutredning (KVU), og den starter når utredningen av behovet på Østlandet er ferdig i februar, sier hun. Da skal behovet på Vestlandet også utredes i en egen KVU.
Region nord dekker både trøndelagsfylkene og Nord-Norge, og førsteprioritet i denne regionen vil sannsynligvis Trondheim fengsel ha.
– Det er stort behov for å gjøre noe med Trondheim fengsel, men det er også behov for flere fengselsplasser ellers i regionen. Det skal utredningen avdekke. Da vil også behovet for et fengsel i Mosjøen bli vurdert, sier Ebbesen.

- Behov for flere fengselsplasser

Hvis behovet for fengselsplasser i Nord-Norge er akutt, kan det løses gjennom en bevilgning på statsbudsjettet. Men sannsynligvis må saken gjennom ei melding til Stortinget.
– Det som kan være spennende framover, er at det prøves ut en nytt standardkonsept for bygging av fengsler. Hvis det lykkes, vil det gå raskere å få bygd nye fengsler, sier Ebbesen.
Hun er fornøyd med stortingsmeldingen som legges fram fredag. Det skal bygges om lag 650 nye fengselsplasser i Norge, blant annet et nytt fengsel i Agder med 300 plasser.
– Det synliggjøres nå store behov for flere fengselsplasser. Vi betaler nå prisen fordi den forrige regjeringen har forsømt seg. Det ble ikke startet bygging av et eneste nytt fengsel med lukkede plasser i løpet av de åtte årene de rødgrønne regjerte. Eksisterende fengselsbygg har fått lov å forfalle, slik at det mange steder er et skrikende behov for renovering og oppussing. Hvis vi må stenge helt ned i disse fengslene, forsvinner mye kapasitet midlertidig, sier Ebbesen.