Har siktlinjen eller utsikten en fremtid i Mosjøen?

I plan og bygningsloven er siktlinjen et kjent begrep. Blant folk flest omtales den oftest som utsikten. I trafikken skal den ivareta sikkerheten for bilister og fotgjengere. I et bymiljø har slike linjer en god og ordnende effekt. Men folk opplever sjelden bymiljø i rette linjer, de står ikke stille på et punkt og sikter inn, de beveger seg.

I Mosjøen har siktlinjen både hindret utvikling og utviklet hindringer. På åttitallet satte den en effektiv stopper for planene, om glasshus i gågata, fordi det ville sperre for utsikten fra torget mot fjorden. Anodefabrikken stoppet likevel denne siktlinjen flere år senere. Manglende hensyn til denne tapte siktlinjen har den senere tid kostet Tippen femti tusen kroner i bot.

På Baustein tillater nå planutvalget en storstilt utbygging av siktlinjehindringer eller frarøvelse av sjøutsikt. Kjørende fra sør og nord vil gradvis miste fjorden i siktlinjen. Den første store hindringen bygges nå og andre vil komme etter hvert (bildet viser hvordan sjøutsikten gradvis forsvinner).

Mosjøen sin flotte beliggenhet, ved elv og fjord, vil i fremtiden bare kunne beskues fra Øyfjellet, for skyene kan heldigvis ikke reguleres av planutvalget.

Knut Wulff Hansen