Avviser kritikken av gangbrua: - Alle krav er innfridd og vel så det

Rekkverk og tilpassing av et gangfelt er det eneste som gjenstår før den nye brua over Skjerva kan tas i bruk.