Gå til sidens hovedinnhold

«Mosjøen har en utmerket beliggenhet som logistikkpunkt for næringslivet på ytre og indre Helgeland»

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Styrk transporttilbudene i nord

De fleste næringer vil være avhengig av effektiv logistikk og gode transportløsninger for å være konkurransedyktig.Nordland er et stort eksportfylke med store transportbehov. Mye av det vi trenger for å leve og bo her fraktes inn til denne landsdelen. Samtidig produserer vi store mengder varer som transporteres ut til markedene. Denne transporten må skje på en måte som er så miljøvennlig og trafikksikker som mulig. Derfor er godstransport på bane viktig satsing i dag og i framtiden. Det er bra at det investeres mer penger i jernbane og at regjeringen følger opp ambisjonene i Nasjonal transportplan om 30% av gods som fraktes over 300 km, skal overføres fra vei til sjø og bane.

Ofotbanen, Narvik-Oslo er blant de største suksesshistoriene for gods på bane i moderne tid. Det er skapt et unikt konsept med god retningsbalanse. Sjømat fra en stor region fraktes med tog sørover, og nordover fraktes det forbruksvarer. ACE Greenprosjektet på Nordlandsbanen har bidratt til å overføre en betydelig mengde industrigods fra vei til tog. Det jobbes også med å få overført laksetransport til banen. Selskapenes som driver banetransport har vært tydelig at det er behov for en midlertidig støtteordning for å hindre en totalavvikling av containertrafikk på bane i Norge. Konsekvensene av en slik avvikling vil være opp mot tusen flere trailere hver dag, i tillegg til den øvrige transportveksten på veiene mellom landsdelene. Det må snarest komme på plass en miljøstøtteordning på linje med det som finnes i flere land i Europa. Det haster å sikre framtiden for godstransport på bane.

I forbindelse med nordområdesatsingen bør Nord-Norgesbanen og Arctic Railway mellom Kirkens og Rovaniemi i Finland utredes videre og bygges snarest. Argumentasjon for at dette skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt holder ikke da Regjeringens eget ekspertutvalg fant svært få vei- og togprosjekt som er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Sjøveien har alltid vært en viktig transportåre. Her ligger det store muligheter for frakt av gods. I tillegg til transport på bane vil dette gi god gevinst i kapasitet, og ikke minst et miljøhensyn. En forutsetning for bosetting i hele landet inkludert øyene, er dessuten et effektivt og åpent veisystem. Fergene og hurtigbåtene er viktig i denne sammenhengen, der rutetabeller tilpasses brukernes behov med stabil og sikker drift har stor betydning. Når eldre fartøy fases ut må hybride alternativer komme i fokus, og på sikt fullelektrisk framdrift være målet i et miljøperspektiv. Skal sjøtransport videreutvikles i framtiden er nødvendigheten å tilrettelegge for lading av elektriske og landstrøm for drift av konvensjonelle fartøy.

Mosjøen har en utmerket beliggenhet som logistikkpunkt for næringslivet på ytre og indre Helgeland, med gode havnefasiliteter og nærhet til jernbanen. Et godt og velfungerende flytilbud har også stor betydning for landsdelen. Flytilbudet er spesielt viktig når annen infrastruktur, som vei og bane er i dårlig forfatning. Det er viktig at flyplasstrukturen opprettholdes og at Avinormodellen videreføres og FOT- tilbudet opprettholdes.

I Granavollen-erklæringen står tilrettelegging for elektriske fly som et satsningsområde. Her må Nordland sette seg i førersetet for å bli nasjonal pilot for testing av EL-fly. Ny lufthavn i Bodø bør være en pilot for dette arbeidet. Kortbanenettet i Nordland vil være et glimrende pilotområde å teste ut EL-fly på. Vi er et langt fylke og er avhengige av bedre transportmuligheter innad i vårt eget fylke.

Geir Myrflott, listekandidat Vefsn AP

Kjartan Zahl, listekandidat Vefsn AP

Kommentarer til denne saken