Monica blir ny salg- og markedsansvarlig i det Mosjøen-utviklede selskapet