Mona er selv fra et sted som mistet den minste flyplassen: - Kjærstad og Stokka skal bestå, og utvikles

Mona Nilsen, leder i Nordland Arbeiderparti, vil gjerne ha en blanding av store og små flyplasser i Nordland. Men hun er tydelig på at både Kjærstad og Stokka skal bestå.