MON-leder Isaksen: – Jeg er glad for at Avinor tar over

Espen Isaken i MON og vefsnordfører Berit Hundåla framhever at Avinor nå får muligheten til å regne kostnader og muligens skape et mer realistisk orientert bilde av hvilken lufthavnstruktur som er best for hele Helgeland.