Gå til sidens hovedinnhold

MON har levert et godt stykke arbeid. Det er lokalsamfunnet i fellesskap som må levere

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Offensiv næringsplan

Vefsn kommunes næringsplan som er utarbeidet og som skal utvikles i regi av Mosjøen og omegn næringsselskap (MON), er et offensivt dokument med spenstige tanker. Men hvorvidt man skal lykkes med å etablere en slagkraftig næringsutvikling, utvikle attraktive fellesskap eller skape framtidens samfunn avhenger definitivt av flere enn MON.

Slagkraftig næringsutvikling, attraktive fellesskap og framtidens samfunn er de tre hovedstolpene i den nye næringsplanen som næringsselskapet har jobbet med et års tid. Planen er både mer konkret og langt mer offensiv sammenliknet med tidligere planer, som nesten uten unntak har fristet en nedstøvet tilværelse underst i bunken i nederste skrivebordsskuff.

Man kan nesten få seg til å tro at MON mener alvor med planen i den forstand at den framstår som noe langt mer enn et pliktløp i serien gode kommunale planer. Prosjektleder Ida Marie Larsen har tatt et tydelig eierskap til planen. Det samme har de øvrige ansatte på MON gjort. Næringslivet jubler for planen og lokalpolitikerne har vedtatt den. Men MON alene har ingen mulighet til å realisere målene i planen uten å ha et nettverk av aktive og engasjerte medspillere rundt seg.

Mosjøen og omegn næringsselskap er heleid av Vefsn kommune. Det må derfor være helt grunnleggende at både lokalpolitikerne og ikke minst administrasjonen i kommunen får et eierskap til planen, og man gjennom dette eierskapet også aksepterer de føringene planen legger enten det gjelder politikernes tilnærming i viktige næringspolitiske saker eller en effektiv og funksjonell administrasjon. Begge deler er nemlig helt avgjørende for at man skal lykkes.

Det samme kan sies om næringslivets rolle. Vi kan godt applaudere for en velskrevet og godt innrettet plan. Men dersom vi snur ryggen til så snart applausen har lagt seg, vil det bli umulig å levere resultater i tråd med det planen beskriver. Det kan også være vel verdt å nevne at planen også omfatter alle innbyggerne i kommunen. Engasjerte innbyggerinitiativ er positivt fordi det er det beste beviset på at folk faktisk bryr seg.

Den nye næringsplanen krever med andre ord en felles innsats der resultatet ikke kan bli bedre enn dårligste leverandørs bidrag. Det betyr ikke at verken næringsliv, innbyggere, politikere eller kommunens administrasjon ikke oppfordres til debatt. Det er faktisk slik at meningsbrytning og debatt er det beste virkemiddelet for å finne fram til de gode løsningene enten det gjelder slagkraftig næringsutvikling, attraktive fellesskap eller mulighetene til å utvikle framtidens samfunn.

MON har levert et godt stykke arbeid. Det er lokalsamfunnet i fellesskap som må levere. Verken mer eller mindre.

Kommentarer til denne saken