Gå til sidens hovedinnhold

«Mitt inderligste ønske er at i Vefsn kommune skal heltid være en rettighet; deltid en mulighet»

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SV arbeider iherdig for et anstendig arbeidsliv.

Arbeidere som organiserer seg og deres tillitsvalgte i fagforeningene, har kjempa fram et lov- og avtaleverk som stadig oftere ignoreres og angripes.

Det er alvorlig, fordi det har partene – arbeidsgiver og tillitsvalgte – skrevet under på. Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven har klare og tydelige bestemmelser om involvering og medbestemmelse av de ansatte. Dette latterliggjøres og tas ikke på alvor i mange bedrifter. Ikke bare private arbeidsgivere, men også arbeidsgivere i det offentlige, ignorerer dette avtaleverket i stadig større grad. Det må vi sette fokus på. Da jeg var hovedtillitsvalgt – inntil for 4 år siden, kunne det nesten virke som at noen arbeidsgivere trodde at dette var noe som tillitsvalgte hadde forfattet i ledige stunder fordi de ikke hadde noe bedre å finne på.

Det er ikke mange ukene siden at de tillitsvalgte på sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen varsla om mulige brudd på Hovedavtalens og Arbeidsmiljølovens bestemmelser om involvering og medbestemmelserett. Samme kveld – på NRK Nordland -sto kanskje Arbeiderpartiet i Nordlands fremste politiker fram og sa at det ikke var særlig lurt å «legge ut slik snubletråder». Jeg trodde ikke mine egne ører. Fra den kanten. «Snubletråden» skulle visstnok være at man helst ikke burde si ifra, fordi da kunne sykehusprosessen på Helgeland forsinkes. Han kunne ikke ha forstått hvor alvorlig innholdet i varslinga var. Han ble heller ikke motgått av noen.

Denne retten som disse tillitsvalgte krever, er en rett vi som politikere på venstresida i norsk politikk  skal verne om, kjempe for og støtte. Ikke kritisere. Arbeidstakeres rettigheter skal ikke hånes.

På flere arbeidsplasser hører vi at det ikke er særlig populært å si at man er organisert. Men det kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer, å være nettopp det. Arbeidslivet hardner til, og har man ikke ei fagforening i ryggen å støtte seg til gjennom et medlemskap, da står man helt alene.

Arbeidstilsynet har nylig dokumentert at der det skjer flest brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser, er i de bedrifter som har en høy andel unge arbeidstakere. Det er skremmende! For eksempel har jeg nylig hørt at det heromkring ansettes ned til 15 % stilling.

Så til dere unge vil jeg si, uavhengig av hvor dere jobber eller ønsker å jobbe – finn ut hvilken fagforening som er aktuell og meld dere inn.

Liketil i vår kommune øker presset på de ansatte, for eksempel i kommunehelsetjenesten. Det diskuteres:

  • Hyppigere helgejobbing
  • 12timervakter med sjeldnere helgejobbing
  • Kortvakter leies inn ned til 2 timer
  • Følges hviletidsbestemmelsene mellom vakter?
  • Avtaler inngås med vikarbyrå
  • m.m

Deltidsstillinger er den største likestillingsutfordringa vi står overfor i vår tid. Den begrenser kvinners muligheter med mulighet for lån og økonomiske fordeler, samt muligheten til å planlegge eget privatliv. Kvinner, fordi det er der det oftest forekommer ufrivillig deltid, og oftest i pleie- og omsorgssektoren i Vefsn Kommune - her virker det som at det skjer et systematisk kvinneundertrykkende regime inn. Ressursene i Vefsn Kommune er jo alle ufrivillig deltidsansatte. Midlertidige ansettelser må avvikles.  Det er et jo sløseri mot de ressurser som ansatte i ufrivillige deltidsstillinger er. 

Det er mitt mål som politiker i Vefsn Kommune. Politikere skal være troverdige og som erfaren sykepleier er dette mine mest målbare intensjoner

Mitt inderligste ønske er at i Vefsn kommune skal heltid være en rettighet; deltid en mulighet. Alt dette er vår tids generasjons arbeidskamper!

Lønns- og skattepolitikken er også under press. SV ønsker en skattepolitikk som er rettferdig – det vil si at de med høyest inntekt betaler mest skatt. Blant annet slik at velferdsgodene vi har, beholdes. For de mange. Ikke for de få.

SV skal fortsette kampen og vi skal vinne store seire dersom vi står sammen.

Kommentarer til denne saken