Som medeier av Helgelandssykehuset, så er jeg virkelig bekymret over hva som holder på å skje med sykehuset mitt.

Jeg var en av mange eiere som så fram til at vi skulle få et nytt, flott og moderne sykehus, for all framtid, her på Helgeland.

Som en av eierne så må man tenke over hva det er vi vil ha. Ønsker man et sykehus som inneholder alle livsviktige og mindre livsviktige funksjoner. Men allikevel viktige funksjoner. Helgeland er et stort område, med noen tettbefolkete områder. Men for det meste spredt bebyggelser.

Men, felles for alle innbyggerne, er at et sykehus må være innen rimelighetens avstand for fleste parten av de som bor på Helgeland. Det sier seg selv at det er umulig å bygge slik at alle kan nå sykehuset på vanlig måte, i et tidsintervall på over 1,5 time.

Så kommer spørsmålet. Hvor skal man bygge. Her er det mange ting som man må tenke over. Hvordan er tilgjengeligheten? Her under ligger spørsmålet, hvordan er det med kommunikasjon, veier, båt, tog, fly.?

Så er det et nytt spørsmål. Hvor finner man en tomt til et nytt regionalt sykehus for hele Helgeland.? Skal man bygge nytt ved et av de tre sykehusene som er her fra før.? Eller skal man bygge nytt utenom de tre tettstedene?

Tar jeg før meg spørsmål 2. Alle de tre sykehusene er gamle og helt uegnet for et nytt moderne sykehus, for all framtid. Alle ligger midt i et tettsted, med begrensete parkeringsplasser og utbyggingsmuligheter (uten å må rive omkringliggende bygninger.) For de nye ambulansehelikoptrene som er innkjøpt. Så viser det seg helikoptrene ikke kan brukes ved to av sykehusene på grunn av sterk vind fra rotorbladene.

Og i tillegg til de nevnte problemene. Så ligger sykehusene i områder med mye støy og støv fra trafikk og industri. Støy og støv er ikke bra for et sykehus. Sykehus bør helst ikke utsettes unødig for slike ytre påføringer.

Et stort sykehus for hele Helgeland er ikke bare et sykehus. Det skal være en arbeidsplass som er så trivelig for leger og helsepersonell, at det blir kamp for å få være en del av dette flotte sykehuset. Til dette flotte sykehuset vil det komme pasienter fra hele Helgeland.

Mange av pasientene har problemer som ikke krever innleggelse. Men trenger oppfølging over flere dager. Derfor må det også bygges et pasienthotell i nærheten av sykehuset. Det kan også være bra for et hotell i nærheten, for tilreisende spesialister og besøkende pårørende.

Jeg støtter ordføreren i Vefsn. Berit Hundåla, når hun løfter opp vedtaket om tosykehusmodellen. Ordførerne i Alstahaug og Rana sier de forholder seg til vedtaket, og ikke vil støtte Hundåla i kampen for å få et sykehus.

Årsaken til at de vil tviholde på den valgte modellen er. De vet at dersom man går vekk ifra to små sykehus, ett i Sandnessjøen og ett på Selfors. Så vil byggingen av et stort sykehus bli lokalisert på den eneste naturlige beliggenheten, som er Holandsvika. Og da vil de få hver sitt DMS i stedet.

Så i stedet for at Helgeland har en mulighet for å få et sykehus som tilfredsstiller alle livsviktige funksjoner. Så går de heller for den valgte modellen. En modell som aldri vil bli noe annet enn en tredjegrads modell. Som aldri vil bli ferdig med ombygginger.

En annen sak er at den uenigheten mellom Sandnessjøen og Rana om hvem som er best eller dårligst. Og hvem som skal ha tarmkreftoperasjoner og fødeklinikken. Denne uenigheten kommer nok aldri til å ta slutt.

Det er ingenting som sier at det ikke går an å gjøre om på et vedtak.


Åsmund Aufles