Det gjør de gjennom en uttalelse som ble vedtatt på lagets årsmøte 16. februar i år.
Dette er uttalelsen:

Støtt havnearbeidernes kamp for faglige rettigheter!
Havnearbeiderne i Norge har streiket siden 1. november 2013 for en tariffavtale i Risavika i Stavanger, en tariffrett som har støtte i LO`s organisasjonskomite gjennom to behandlinger i 2010 og 2011. Forhandlingene førte ikke fram og i desember 2013 ble havnearbeiderne i Tromsø og Mosjøen tatt ut i en lovlig sympatistreik. En spesiell avtale med Alcoa og NTF sørget for at det ble gitt dispensasjon for lossing- og lasting for denne bedriften. Det faktum at det i ettertid utviklet seg en dyp konflikt mellom NTF og forbundet IE (Alcoa-ansatte) må ikke overskygge at 17 havnearbeidere i Mosjøen i utgangspunktet er ute i en lovlig konflikt, med de konsekvenser det har for både dem og deres familier.

I Oslo har havnestyret tildelt anbudet for transporten til det tyrkiske selskapet Yilport de neste tyve årene. Dette selskapet nekter å undertegne tariffavtale med NTF, men vil i stedet bruke uorganiserte arbeider delvis fra rekrutteringsselskap. Dette vil i praksis si streikebryteri og sosial dumping.

Denne konflikten har nå fått internasjonal oppmerksomhet. Konflikten berører både den faglige- og politiske arbeiderbevegelsen. Den norske AP-regjeringa ratifiserte ILO-konvensjon nr. 137 i 1973 og den trådte i kraft 1974, det vil si at den er norsk lov. Denne konvensjonen sikrer havnearbeiderne arbeid i alle land som har ratifisert avtalen.

Denne konflikten har vist at NHO og arbeidsgiverne har tenkt å maksimalt utnytte det handlingsrommet som den blåblå regjeringa har gitt dem i håp om uorganisert arbeidskraft og stor fleksibilitet.
Vi oppfordrer LO i Norge til snarest sørge for at de interne konfliktene mellom forbundene blir løst umiddelbart.
Vi gir samtidig vår støtte til havnearbeiderne i Norge og ønsker dem lykke til i den rettferdige kampen for tariffavtaler og mot sosial dumping.

Ulf Ulriksen/leder

(Uttalelse, enstemmig vedtatt, årsmøtet, 16. februar, 2015)