Ministeren: "En delt løsning mellom Terningmoen og Drevjamoen vil militært være en dårlig løsning med et splittet fagmiljø og ikke noe jeg kan anbefale"

Av
DEL

LeserbrevDen beste løsningen for Forsvaret

I ny langtidsplan for Forsvaret styrker regjeringen personellområdet. Et viktig grep er å flytte grunnutdanningen ut av operative avdelinger og etablere en felles rekruttskole for Hæren og fellesavdelingene, i tillegg til rekruttskolen på Madla.

Vefsn kommune har spilt inn forslag om at den nye rekruttskolen kan legges til Drevjamoen. Drevjamoen leir med tilhørende skytefelt brukes i dag av HV til øving, trening og utdanning.

Forsvarssjefen har i sitt fagmilitære råd gått inn for å legge rekruttskolen til Terningmoen i Innlandet. Et valg som støttes av regjeringen i forslaget til ny langtidsplan. En rekke alternativer har vært vurdert.

Terningmoen er valgt fordi det gir den beste løsningen for Forsvaret. For det første er det en base som allerede er i bruk og som har svært god infrastruktur og kapasitet til videre utvikling. For det andre har Terningmoen egne skytefelt, anlegg for å trene i strid i bebygd område og ikke minst, ligger nær Rena med alle de avdelinger, fasiliteter og kompetanse som finnes der.

Drevjamoen er godt egnet for Heimevernet, men har begrenset kapasitet til andre aktiviteter i de perioder hvor Heimevernet driver utdanning, trening og øving. Rekruttskolen vil ha rekrutter inne til tjeneste kontinuerlig. En etablering på Drevjamoen vil derfor kreve betydelig utvikling og investering i bygg og anlegg. En delt løsning mellom Terningmoen og Drevjamoen vil militært være en dårlig løsning med et splittet fagmiljø og ikke noe jeg kan anbefale.

Det er hyggelig at Helgeland ønsker rekruttutdanningen velkommen. Når Stortinget skal vedta ny langtidsplan bør imidlertid Forsvarets behov veie tyngst. Både faglig og økonomisk er Terningmoen det beste alternativet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags