Hun holder tale på torget i Mosjøen klokka 12:30 før ferden går videre til Mo i Rana.

I Mosjøen starter 1. mai-arrangementet med flaggheising og 1. mai.-frokost på Kulturverkstedet før toget går fra sykehuset klokka 12:00. Det blir paroler for frihet, demokrati og solidaritet, sykehus og flyplass, ulike mennesker, like muligheter. I tillegg til talen ved Marte Mjøs Persen, blir det appeller ved Espen Løken og Anita Jensen. På Kulturverkstedet venter kaffe, mat og kulturinnslag, og appell ved Adam Ulvang og 1. mai-komiteen. Fagbevegelsens kultur- og idrettspris for ungdom deles ut. Arrangør er LO i Mosjøen og omland, Ap, SV og Rødt.

I forkant av toget blir det støttemarkering for Helgelandssykehuset Mosjøen. Det skjer utenfor hovedinngangen ved sykehuset klokka 11:00, under parolen «Se verdien av Mosjøen sykehus».

– Møt opp og ta med alle du kjenner, lyser oppfordringen fra Sykepleierforbundet, Fellesforbundet, Overlegeforeningen og Yngre legers forening.

I Grane blir det 1. mai-arrangement på Samfunnshuset klokka 18:00. Bjørn Ivar Lamo ønsker velkommen, mens fylkesrepresentant for Nordland Ap Linda Eide, holder tale for dagen. Videre blir det allsang, kaffe og kaker. Arrangør er Grane Arbeiderparti.

Elin Eide, fylkesråd for utdanning og kompetanse, er hovedtaler på markeringa i Leirfjord. Det skjer ved sykehjemmet klokka 13. Det blir appeller fra de lokale partiene Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Arrangør er Leirfjord Arbeiderparti, Leirfjord SV og Leirfjord Rødt.

Arbeiderbevegelsen i Norge

  • Grunnprinsippet for arbeiderbevegelsen var å organisere seg og selge arbeidskraften sin samlet, for slik å presse fram avtaler om lønn og arbeidsvilkår.
  • Den første tariffavtalen i Norge ble inngått i 1907.
  • Den største arbeidskonflikten som har vært i Norge er storlockouten av 1931. 60 000 arbeidere var utestengt fra arbeidsplassene i syv måneder. 7,5 millioner arbeidsdager gikk tapt.
  • Etter periode med konflikt og radikalisering kom endelig hovedavtalen på plass mellom Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (NAF - nå NHO) i 1935.
  • Hovedavtalen er blitt kalt "arbeidslivets grunnlov".

Kilde: Knut Kjeldstadli, Norgeshistorie.no, Universitetet i Oslo