Millionbeløp øremerket til mer helsearbeid i Vefsn og Leirfjord: – Minstenormen er sikret, jeg drømmer om et familiesenter

Lillian Thorvaldsen gleder seg over tilskudd som er øremerket det å styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Nå vanker 2,65 millioner kroner til arbeidet.