Mette med sitt langsiktige prosjekt: – Skal være med å forme deg som menneske

Mette Haustreis (46) er nysmidd lærebokforfatter i norsk for ungdomstrinnet.