Gå til sidens hovedinnhold

Mer valgfrihet til familiene

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mer valgfrihet til familiene

Familiene vet selv best hva som fungerer for dem. Vi vet at hverdag og logistikk er krevende for mange. Derfor må vi gi familiene fleksibilitet og mulighet til å ta valg som passer deres hverdag.

Vi vet at for mange er den tiden i livet med trangest økonomi og mest bekymringer for å få endene til å møtes nettopp småbarnsfasen. Derfor har regjeringen for første gang på over 20 år økt barnetrygden for de minste barna. Dette er viktig for alle familier, men betyr aller mest for de som har minst fra før. Derfor har KrF kjempet for og fått gjennomslag for økt barnetrygd. Dette løftet for barnefamiliene betyr til sammen 8200 kroner mer i året for barn mellom 0 og 6 år.

Alle barn skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Derfor har KrF jobbet for å få på plass fritidskortordning som skal dekke avgiften for fritidsaktiviteter for barn mellom 6 og 18 år. Ordningen er nå i gang i flere kommuner og KrF har som mål å gi dette tilbudet til alle barn i hele landet. Det å være en del av gjengen og kunne delta på samme arena som andre barn er viktig for å kjenne tilhørighet og mestring.

Familier er forskjellige, og folk får barn på ulike tidspunkt i livet. Å ha gode ordninger som treffer familier med foreldre i ulike livssituasjoner er viktig. Derfor har vi gjort viktige endringer som skal gi bedre støtte til familier som for eksempel får tvillinger eller flerlinger eller premature barn. Det har også blitt innført et foreldrestipend for de som får barn i den sårbare overgangen mellom studier og jobb. I tillegg har vi økt engangsstønaden betydelig. Engangsstønaden treffer dem som ikke har rett på foreldrepenger, og betyr aller mest for dem som har aller minst. Fra 2021 har regjeringen forslått at engangsstønaden skal økes til 90 300 kroner.

KrF har både utenfor og i regjering prioritert å løfte barnefamiliene, og gjennom dette sikret en historisk satsing på familier og det å gi barn en god oppvekst. KrF ønsker å styrke og ikke styre familiene. Det vil vi fortsette med. Blant annet gjennom en mer fleksibel og forbedret permisjonsordning. Familiene må få mer tillit og makt til å bestemme hva som er best dem.

Kommentarer til denne saken