Gå til sidens hovedinnhold

Mer nysgjerrighet, Thorheim

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bård Ludvig Thorheim får med seg statsministeren i en hyllest av Nordlands muligheter i AN 27. desember: «Nordland er fortellingen om landet vårt».[1] I kampen for sitt Høyre-kandidatur til Stortinget viste Thorheim initiativ og vilje til å lytte til mennesker rundt i fylket, men som tidligere venner av den sittende regjeringen opplever vi denne kronikken som malplassert. Her unngår Thorheim å adressere mange av sakene som gjør at oppslutningen om regjeringen faller, ikke minst Nesnasaken, og hvor Høyres og regjeringens troverdighet generelt er svekket i forhold til borgerlige og demokratiske verdier.

Thorheim og Solberg ber nordlendingene å «se lokale utfordringer og muligheter opp mot et internasjonalt bilde og nye utviklingstrekk.» Nettopp. Å godta avtalebrudd og falske løfter i regi av Nord universitet, løfter som ble eksplisitt gitt av statsråd Røe Isaken og hans statssekretær, bidrar til å spre giften som svekker den sosiale kapitalen og politiske tilliten også i Norge. På grunn av veksten i søkertall etter fusjonen i 2016 kunne tidligere Høgskolen i Nesna fremstått som regjeringens beste bevis på at dens egen strukturreform virket og styrket høyere utdanning, men ble en tapt anledning. I stedet overlot Solbergs folk arenaen til nordnorsk rivalisering og splittende regional maktkamp, som trumfet alt snakk om kvalitet og styrking av næringsliv. Først ved å godta to i stedet for ett nordnorsk universitet, deretter å la universitetsledelsen i Bodø ofre Nesna til egen fordel. På kjøpet mistet Helgeland fagmiljø og en mengde studier som var etterspurt av både næringsliv og offentlig sektor. På toppen av alt skyver statsrådene universitetenes autonomi vilkårlig foran seg, hvor begrepet ikke får annen betydning enn «permanent fellingstillatelse, i samsvar med Rattsøs Produktivitetskommisjon.

Hvis Thorheim ønsker å komme ut av Oslobobla, anbefaler vi at han undersøker regjeringens egen mytiske retorikk og påfallende faktaresistens i møte med mennesker som kjenner situasjonen på bakken i Nesnasaken. Ring gjerne Nesnastudentene, som en nasjonal jury nylig kåret til «årets navn i akademia. De har «løftet en viktig debatt langt utover Campus Nesna,» i følge blant annet Fritt Ord-direktøren Knut Olav Åmås, som påstår at disse studentene er Norges akademiske og demokratiske forbilder.[2]Spør fylkesordføreren om hvorfor fylkestinget har stemt enstemmig mot nedleggelsen tre ganger på halvannet år(!), de atten Helgelandskommunene som er like enstemmige, statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet om hvorfor hun flere ganger har sagt at hun føler seg lurt av Nord universitet i denne saken, stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar (FrP) om hvorfor hun mener at Nord bør legges ned, og Thorheims egne partikolleger i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om hvorfor det er en god idè å be statsråden redegjøre for saken. Les boka «Kampen om Campus Nesna,» eller spør ordfører Hanne Davidsen i Nesna, tidligere dekan på Campus Nesna, om hva som gikk galt. For alle som kjenner denne enkeltsaken er Solbergs og Thorheims overskrift skummel. Hvis Nordland er fortellingen om landet vårt, har vi nemlig alvorlige problemer!

Thorheim gjør nok lurt i å fortsette å være nysgjerrig på Nordland, også i de vanskelige sakene. For treffer han ikke oss engang, hva da?

Lorents Lauritsen

Raymond Lillevik

[1] Avisa Nordland - Nordland er fortellingen om landet vårt

[2] Nesnastudentene er Årets navn i akademia 2020 (khrono.no)

Kommentarer til denne saken