FO Nordland ønsker en aktiv politikk som sikrer mennesker på flukt tilgjengelige tjenester med god faglig kvalitet. FO Nordland mener at flyktninger skal tas imot på en forsvarlig måte. De har behov for trygghet, omsorg og å bli møtt med respekt og forståelse, i tillegg til grunnleggende behov.

Som fagforening for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er vi bekymret for at økonomisk vinning overstyrer de faglige og etiske hensynene i dette arbeidet.

Dette spesielt med tanke på at UNICEF rapporterer at minst 100.000 barn kan være overlatt til seg selv - og melder at over halvparten har alvorlige funksjonshemminger.

Helse- og sosialarbeidere har kompetanse som gjør oss til viktige aktører i det å ta vare på mennesker i krise og sårbare situasjoner.

FO Nordland krever at norske myndigheter sørger for at helse- og sosialarbeidere spiller en sentral rolle i dette humanitære arbeidet, både i privat og offentlig sektor.

Årsmøte 2022 FO Nordland