Gå til sidens hovedinnhold

"Med Fremskrittspartiet med på laget går Mosjøen seirende ut av denne kampen"

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Fremskrittspartiet sikret flertall i justiskomiteen for at det skal etableres en nasjonal enhet for våpenforvaltning i Mosjøen. Det er klart etter at Politimeldingen ble offentliggjort tirsdag. Enheten vil trolig innebære mellom 15 og 20 nye arbeidsplasser i startfasen, og oppbyggingen vil starte raskt etter at Stortinget har gitt regjeringen ordre om å sette fart på prosessen.

Det var Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet som sammen sikret flertall for at det skal etableres en ny nasjonal løsning for våpenforvaltning, og at den skal legges til Mosjøen. Forvaltninga ligger i dag ute i det enkelte politidistrikt, noe som innebærer ulik behandling, lang saksbehandlingstid og generelt dårlig oppfølging av de som har våpen i privat eie eller selger våpen.

Det har åpenbart vært sterk politisk dragkamp i dette spørsmålet. Hele tanken om en nasjonal enhet for forvaltning av våpen samt et nytt våpenregister i regi av Brønnøysundregistrene, kom opp i 2014 etter et initiativ fra politiet i Mosjøen. Det ble etablert et samarbeid med registrene og lokale pådrivere. Samarbeidet resulterte blant annet i en grundig beskrivelse av forvaltningsenhetens funksjon og oppgaver, og at grunnarbeidet for oppbygging av et nytt våpenregister ble gjennomført.

Det er også laget utredninger som blant annet beskriver merverdiene en slik organisering av våpen forvaltningen vil innebære. Men både regjeringen og politidirektoratet har vært lunkne til hele prosjektet. Derfor har det tatt nærmere sju år før dette nå ser ut til å bli en realitet. I løpet av disse årene er det også flere som har lansert sitt kandidatur for å være vertskap for en ny forvaltningsenhet. Men med Fremskrittspartiet med på laget går Mosjøen seirende ut av denne kampen. Det er på alle måter bra, og vitner om at det gjort et godt politisk arbeid både lokalt, regionalt og nasjonalt. I tillegg har politiet i Mosjøen allerede svært god kompetanse og har ligget langt framme i arbeidet for å modernisere våpenforvaltningen her til lands.

Det kan være vel verdt å merke seg hvilke politiske partier som har gått i front og sikret flertall for den løsningen som nå velges. Det gjør heller ingen ting at vi nå er godt inne i et valgår. At Vefsn kommune har blødd offentlige arbeidsplasser gjennom mange år er en viktig faktor. Men minst like viktig er det at både Frp, Sp og Ap med dette manifesterer at de ønsker å ta hele landet i bruk når nye oppgaver skal fordeles. Det er ikke bare politisk snakk. Men realpolitikk av godt merke. Og det er bra for alle utenom Høyre som i forbausende liten grad evner å lytte til de innspillene som kommer fra Distrikts-Norge.

Det er meget god grunn til å heise flagget i Mosjøen. Lokalsamfunnet fortjener en slik positiv nyhet. 15 til 20 arbeidsplasser i en startfase er ikke all verden. Men vi minner om at Brønnøysundregistrene var 15 ansatte i den spede starten til Løsøreregisteret i 1980. I dag teller registrene om lag 550 ansatte, de aller fleste i Brønnøysund.

Les også

Flertall for våpenregister i Mosjøen: – Nå er det bare å peise på

Les også

Jublet etter vedtaket: – Det lokale engasjementet har betydd alt

Kommentarer til denne saken