- Vi har sett det i ei tid at det var den veien det gikk. Konkursen skyldes en kombinasjon av flere ting. Det har vært krevende, spesielt med tanke på at både Hege og jeg har vært såpass tungt inne i selskapet begge to. Med små unger blir det ganske utfordrende. I tillegg har det å jobbe med utvikling ikke gitt så mye penger i kassa med en gang, kommenterer Per Theodor Tørrissen til Helgelendingen. Kona Hege Nymoen Tørrissen eier 53,33 prosent av aksjene i selskapet, mens Per Theodor Tørrissen og Vikgården AS eier 23,33 prosent hver. Marianne Myrnes Steinrud er eneaksjonær i Vikgården AS.

Matkollektivet er et driftsselskap som har leid lokalene og utstyr i Vikgården i Sjøgata 8. Selskapet har drevet i ett og et halvt år, og hadde som mål å utvikle seg til en arena for kunnskapsutveksling og matopplevelser og ta et steg bort fra å drive med tradisjonell kafe. Virksomheten har hatt to årsverk.

– Vi har erfart at å drive med utviklingsarbeid har vært en spennende og krevende prosess, men som vi dessverre ikke har klart å lykkes helt med. Vi har brukt mye tid og ressurser på å bygge nettverk og markedsføre oss på ulike arenaer, lokalt, nasjonalt og delvis internasjonalt, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi har fått være med på å utvikle en spennende arena på Vikgården, med byhage og bryggeri og vi har forsøkt å jobbe fram prosjekter som vi gjerne skulle sett fullbyrdet. Det har vært en lærerik og interessant periode. Det har til tider vært vanskelig, og for oss som familie ble det for krevende å begge være involvert i drift i en bransje som i utgangspunktet kan være utfordrende.

- Hvor mye taper dere?

- Vi har gjort det vi kan for å begrense tapet for leverandører og samarbeidpartnere. Vi har jobbet knallhardt og tar de største tapene selv. Vi kjørte for fullt på gjennom julebordseongen, men det var dessverre ikke nok. Januar og februar er jo rolige måneder, sier Tørrissen. Han beklager følgene konkursen får for samarbeidspartnere og ansatte.

- Men vi ser dessverre ingen annen mulighet enn å begjære selskapet konkurs.

- Blir arrangement avlyst som følge av konkursen?

- Det er muligens booket konfirmasjoner, men det må vi få til å gjennomføre gjennom Vikgården AS.

- Har konkursen noe å si for Arktisk Mat?

- Nei, det har det ikke.

Daglig leder Hege Nymoen Tørrissen har fått ny jobb, mens Per Theodor Tørrisen går tilbake til jobb i Mosjøen videregående skole.

Matkollektivet har leid lokaler og utstyr i Vikgården. Hva som nå skjer videre i lokalene vites ikke.

- Vi må bruke litt tid på å rydde opp og få oversikt over situasjonen. Jeg er halvveis i et utdanningsløp som jeg skal fullføre, sier Marianne Myrnes Steinrud - som tar en bachelor i samfunnsutvikling og bygdeutvikling.

- Blir det mer kafedrift i Vikgården?

- Det tør jeg ikke svare på akkurat nå.

Styret i Matkollektivet i Vikgården er Hege Nymoen Tørrissen, Marianne Myrnes Steinrud, Espen Reines Olsen, Lyder Sund, Per Theodor Tørrissen og Wenke Synnøve Friis.