(Rana Blad)

Rana Blad går over til en enledermodell, og styret har ansatt Marit Ulriksen, som sjefredaktør og administrerende direktør.

Ulriksen har siden april 2016 vært sjefredaktør i mediehuset. I samme tidsrom har Rigmor Nygård Hansen hatt rollen som administrerende direktør. Nygård Hansen går nå over til ny stilling som lektor ved Polarsirkelen videregående skole, hvor hun skal undervise i markedsføring og ledelse.

Fra nyttår innføres altså en enledermodell i Rana Blad. Samtidig skilles salgsavdelinga ut i et eget selskap, hvor også salgsavdelingene i alle Amedia sine aviser i Nord-Norge inngår, Amedia Salg Nord.

– Jeg ser fram til å ta fatt på nye oppgaver, og synes det er spennende å ha fått det kommersielle ansvaret, i tillegg til det redaksjonelle ansvaret, for denne flotte bedriften, sier Ulriksen.

– Jeg takker styret for tilliten, og gleder meg til å ta Rana Blad-skuta videre gjennom et spennende farvann sammen med alle våre utrolig dyktige ansatte, sier Ulriksen.

– Da Rigmor valgte å gå for nye utfordringer, ble det helt naturlig å spørre Marit om hun ville gå inn som en-leder. En-ledermodellen er den vanlige modellen i Amedia, og heretter drifter vi også Rana Blad etter den, sier Bjarne Holgersen som er styreleder i Rana Blad.

– Vi vet vi har en suveren redaktør i Marit. Når hun nå tar på seg rollen som kommersiell leder for AS Rana Blad i tillegg, er vi i styret trygge på at ansvaret og oppgaven er i de beste hender. Marit har med seg gode folk på laget, slik at litt økt fokus på det kommersielle ikke på noen måte skal gå ut over det redaksjonelle. Styret er godt fornøyd og ønsker Marit lykke til med utfordringene, sier styreleder Bjarne Holgersen.