Gå til sidens hovedinnhold

Marine Harvest vil vurdere satsing på sjøtransport

Artikkelen er over 5 år gammel

Oppdrettsgiganten vurderer sjøtransport for å få ned antallet trailere på norske veier.

I fjor kjørte det 3500 trailere med oppdrettslaks fra Marine Harvests fabrikkanlegg på Hestøya i Herøy, dette er nesten ti trailere i døgnet og utgjør dermed en forurensingskilde som politikerne ønsker å få bukt med. Regjeringen ønsker at mer gods skal gå sjøveien, og har derfor i Nasjonal transportplan for 2014–2023 varslet en satsing på nærskipsfart, en satsing som også oppdrettsnæringen har merket seg.

Betingelser

– Vi vil vurdere framtidig transport med båt, men da må forutsetninger for frekvens og volumgrunnlag være på plass, samtidig som dette skjer på konkurransedyktige betingelser, sier Public Affairs Manager i Marine Harvest, Eivind Nævdal-Bolstad i en kommentar til Helgelendingen. Han legger til at selskapets vurdering i dag er at det foreløpig ikke er grunnlag for å etablere egne ruter med laks som basis.

– Vi opplever at kravene fra våre ferskvarekunder er krevende å møte med sjøtransport som utgangspunkt, sier Nævdal-Bolstad. Marine Harvest har allerede mange båter på sjøen knyttet til sin virksomhet og like før jul kunne selskapet også opplyse om at de har planer om et eget shippingselskap.

– Vi ser på muligheter for å gjøre produksjonen mer effektiv og for å kutte kostnader knyttet til bruk av båter. Vi bruker en rekke båter i våre operasjoner i dag, som for eksempel arbeidsbåter, brønnbåter og fôrbåter. Dette har blitt en sentral del av verdikjeden, som vi ønsker å kontrollere. Styret har derfor bedt administrasjonen se nærmere på om et nytt forretningsområde, «Marine Harvest Shipping», kan og bør realiseres. Vi kommer til å ansette en ny konserndirektør med ansvar for dette forretningsområdet i 2016, sier Nævdal-Bolstad.

SINTEF konkluderte i en rapport allerede i 2009 med at frakt på tog og konteinerbåt har vist seg å være de mest effektive transportformene for transport fra Norge til Europa, spesielt for superkjølt eller fryst filet.

Allerede i gang

Kristiansund og Nordmøre havn (KNH) har i flere år jobbet med å få på plass en skipsrute for transport av laks fra Hitra kysthavn til kontinentet. Nå er også Nord-Trøndelag Havn Rørvik med i arbeidet, og de to har nå slått arbeidet sammen under navnet Kysthavnalliansen.

– Vi kan nå presentere et tilbud til næringen, som kan konkurrere med veitransport, både på pris og tid, uttalte Jan-Olav Bjerkestrand, prosjektleder i KNH til avisa Hitra-Frøya i juli i fjor. Om et liknende tilbud vil bli tilgjengelig også på Helgelandskysten gjenstår å se.

Direktør i Helgeland Havn IKS, Kurt Jessen Johansson kan bekrefte at selskapet var i kontakt med KNH i forrige uke for å se på mulighetene for et større samarbeid mellom havnealliansene når det gjelder blant annet transport av oppdrettsfisk.

Ser på muligheter

– Vi har sett på muligheten til å delta i dette samarbeidet og om mulig være med i den skipsruta som KNH allerede har lagt opp til, sier Johansson. Han forteller videre at transport av sjømat med båt fra Helgeland til Hirtshals i Danmark er en av mulighetene mens frakt via jernbanen i Mosjøen er en annen.

Ordfører i Herøy, Arnt Frode Jensen (Ap) er positiv til at disse problemstillingene tas tak i, men synes ikke det går fort nok.

– Vi har hørt om Regjeringens satsing på å få mere transport over på sjø i mange år, men lite gjøres, sier Jensen.

– Du har ofte brukt trailertrafikken fra Herøy som et argument for fastlandsforbindelse, hva om alt blir flyttet over på sjøen?

– Jeg tror ikke all denne trafikken kan gå sjøveien men med den økningen vi er forespeilet i oppdrettsnæringen så kan ikke veien svelge all transporten heller, sier Jensen. Ordfører i nabokommunen Dønna, John Erik S. Johansen (Ap) mener denne satsingen kan være gunstig for aktiviteten ved havna på Bjørn.

– Dette er midt i skipsleia og ville vært en utmerket havn for omlasting av for eksempel oppdrettsfisk, sier Johansen.

Kommentarer til denne saken