Den 9. september braker det løs. Da er det kommune- og fylkestingsvalg, og sjelden har et lokalvalg vært viktigere for Helgeland. Allerede nå vet vi at det vil bli store endringer i mange av kommunene både på indre og ytre Helgeland. I Herøy kommune har Arnt Frode Jensen (Ap) sammenhengende vært varaordfører og ordfører i 28 år. Han har allerede signalisert at han nå takker for seg i politikken, I løpet av sin politiske karriere har Jensen hatt stor fokus på samferdsel. Det har vært viktig for næringslivet både på Herøy, og for Helgelandskysten.

Også i Mosjøen vil det bli utskiftninger. Sittende ordfører Jann-Arne Løvdal har også signalisert sin avgang. Løvdahl har vært ordfører for Arbeiderpartiet i Vefsn siden 2001. Nå skal han slippe nye krefter til. Det samme sier sittende ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø. På valglistene er det derfor mange nye navn som ønsker å overta ordførerklubba. Fem uker før valget, er valgkampen i gang.

Det er ingen tvil om at innbyggerne i samtlige kommuner, er avhengig av gode og dedikerte politikere for den kommende perioden. Store og alvorlige saker står på trappene for Helgeland, og da spesielt for Alstahaug kommune. Sykehus, tingrett og høgskole kan, eller har stått for fall. Funksjonene er viktige, både for helse, utdanning og rettshjelp, men først og fremst for økonomien. Over 400 arbeidsplasser står i fare. Konsekvensene ved å miste disse vil være enorme. Ikke bare for arbeidsledigheten, men de negative ringvirkningene for kommunestrukturen kan bli større en vi allerede frykter. Rollene våre lokale politikere har, vil dermed være svært viktig de neste fire årene.

Dessverre er valgoppmøtet på Helgeland labert. Snart sitter flere hjemme i sofakroken, enn de som går til valgurnene. Mange begrunner det med at politikk er kjedelig. At det ikke nytter å stemme. Det er så langt fra sannheten som vi kan komme. Vedtak som gjøres i kommunestyrene oppdages for mange ikke før de settes i verk. Da stiger engasjementet, fordi de får føle konsekvensene på lommeboka. Budskapet nå er derfor veldig viktig. Bruk de neste fem ukene på å følge med i din kommune. Hva sier politikerne om skole, helse, eldrepolitikk og samferdsel. Velg det partiet som passer best for deg, og som jobber aktivt for å bevare funksjonene i din kommune. Bruk stemmeretten. Godt valg!