Gå til sidens hovedinnhold

«Man reiser ikke fra Bergen, Stavanger eller Oslo til Helgeland for å jakte småvilt med viltpleie som en stor motivasjon»

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder

Rypa under sterkt press

I dag, torsdag 10. september, starter årets rypejakt. Interessen for å sikre seg jaktkort på statens grunn særlig i Grane, Hattfjelldal og Virvassdalen i Rana, er større i år enn på mange år. Trolig er mange av jegerne tilreisende blant annet fordi tilgang til småviltjakt i Sverige er sterkt begrenset. Det borger for at uttaket av ryper blir stort, og beskatningen av en truet art høyere enn vanlig.

Årets rypetaksering som har foregått fra 1. til 20. august på Helgeland, tyder på en liten oppgang i bestanden. Det er på alle måter positivt. Problemet er bare at når jakttrykket blir for massivt så tidlig, blir uttaket så stort at tilveksten av ryper som kan få fram kyllinger til neste år blir heller magert. Med et stort antall tilreisende jegere, er sjansene store for at langt flere enn vanlig gjør det de kan for å sikre seg maksimal kvote.

Mens lokale jegere som er heimehørende på Helgeland, gjerne driver en forsiktig jakt fordi de har et stort ønske om en livskraftig rypebestand også i årene som kommer, reiser man ikke fra Bergen, Stavanger eller Oslo til Helgeland for å jakte småvilt med viltpleie som en stor motivasjon. Det kan man vanskelig kritisere tilreisende jegere for. De aller fleste holder seg til det som er dagskvoten på fire ryper. Men de jakter gjerne flere dager over en lengre periode fordi de vil utnytte jaktreisen maksimalt.

Problemet er etter vårt skjønn forvaltningen av rypebestanden. Den er det Statskog som har ansvaret for. Det er god grunn til å stille spørsmål ved hvordan man vurderer uttak, antall jeger som får jakte, jakttider og aktivitet i rypeterrengene totalt sett. Rypa er en rødlista art. Det ingen som har behov for å skyte ryper for å ha mat på bordet. Slik lovverket er i dag åpnes det for jaktprøver på ryper allerede fra 20. august. Hver helg fram til jaktstart 10. september er det jaktprøver der målet er å få ryper på vingene, uavhengig av om kyllingene er så små at de knapt er flygedyktige. Før 20. august er det rypetaksering, der målet er å finne ryper, telle dem og rapportere resultatene.

Det kan virke som om Statskog i mange sammenhenger har gått seg fast i egne forvaltningsteorier. Hadde man skjøvet jaktstarten til 1. oktober, åpnet for jaktprøver fra 1. september og startet taksering fra 15. august, tror vi det ville hatt en stor effekt for å opprettholde og bevare en god rypebestand. Årsaken er at rypekullene hadde fått være i fred til kyllingene blir større og har mer overlevelseskraft. I tillegg hadde man redusert uttak og jakttrykk fordi rypa endrer atferd og blir vanskeligere å jakte på utover høsten. I tillegg ville jaktstart 1. oktober trolig redusert antallet jegere, rett og slett fordi det blir kaldere og mer krevende å være ute.

Vi tror det er på tide å tenke nytt om rypeforvaltninga. Men da må Statskog som den største eiendomsbesitteren på Helgeland, være villig til å vurdere sin forvaltningspraksis. Rypa er en truet art. Den skal ikke ofres kun for jegernes lyst.

Kommentarer til denne saken