Man burde i anstendighetens navn stengt bommene i Grane da varene ikke er levert som forutsatt

Av
DEL

Leserbrev Veipakke Helgeland var ny E6 gjennom Helgeland fra Trøndelagsgrensen i sør, til Saltfjellet i nord. Å bygge helhetlig og sammenhengende ble av regjeringen Stoltenberg innført som et prinsipp, og fikk bred tilslutning. Veipakke Helgeland ble vist til som et godt eksempel på samhandling for helhetlig veiutbygging. I starten var det en holdning om at E6 var statens ansvar og at bompenger ikke var nødvendig for å komme i gang. Men så er det nå en gang slik at realpolitikken tilsa at for å komme i posisjon ble det et krav om medfinansiering for å få realisert ny E6 gjennom Helgeland innen et tidsaspekt vi kunne være bekjent av.

Det alle var enig om var nødvendigheten av ny vei for næringslivet, men ikke minst av trafikksikkerhets hensyn.

Det første forslaget til veipakke ble nedstemt av Rana kommune, men mye arbeid var gjort, og man var i en fremoverlent prosess. Starten på det som ble veipakke Helgeland var nok en kveld vi fire E6 ordførerne ble hasteinnkalt til Mathias Brunsgate for å møte Naimak. En alvorstynget Naimak gav klar beskjed om at vi bare måtte bli enig om en pakke som inkluderte bompenger. Det resulterte i åtte fellesmøter med oss E6 ordførerne og Statens vegvesen, vedrørende veistandard, finansiering og forslag til bomplassering med mer. Det fremforhandlete kompromiss ble så fremlagt for kommunestyrene for endelig godkjenning og fikk flertall i alle kommunene i februar / mars 2010.

Kommunestyrene sa ja til bompenger for å fremskynde helt nødvendig oppgradering av E6 gjennom Grane og Helgeland. Lovnaden til staten var da at dette prosjektet Veipakke Helgeland skulle være ferdig i 2020. Sitat fra kommunestyre vedtak i Grane fra 2. mars 2010: pkt 4 Utbyggingen er forutsatt oppstartet i 2011 og ferdigstilles i 2020.

Viser også her til Prop.148 S utbygging og finansiering av E6 Nord-Trøndelaggrense - Korgen som ble vedtatt i statsråd fredag 1.9 juni.

Vedtaket i Stortinget når det gjelder Helgeland sør er helt klar på at det var en forutsetning at hele strekningen skulle utbygges. Sitat: "vedtak om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense – Korgen, inkl. Brattåsen – Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland".

Hva da med ti to sørligste parsellene, som nå gjenstår: løftebrudd er svaret.

Stortinget diskuterte saken i 2014, Arbeiderpartiets merknad: "Disse medlemmer viser arbeidet med vegpakke E6 Helgeland Nord (Hemnes Saltfjellet) startes opp i 2015. Disse medlemmer mener det videre er viktig at man også får iverksatt E6 Vegpakke Helgeland Sør så raskt som mulig, slik at hele vegpakke Helgeland kan ferdigstilles som planlagt i 2020. "

For den viktigste strekningen for Grane kommune, Svebakk – Lien, er det tvilsomt om den blir ferdig i 2020: løftebrudd igjen.

At dagens regjering ikke har fulgt opp vedtakene i Stortinget vedrørende E6 Helgeland eller forholdt seg til forutsetningene til de vedtak som er fattet i kommunestyrene er innlysende. Så noen åpning av ferdig E6 gjennom Helgeland i 2020 er utsatt på ubestemt tid.

Man burde i anstendighetens navn stengt bommene i Grane da varene ikke er levert som forutsatt, samt satt andre samferdselsprosjekt som flyplass på Mo på vent til E6 gjennom Helgeland er ferdigstilt.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken