Gå til sidens hovedinnhold

- Majavasstragedien vil for ettertiden stå som et symbol for den kampen som gav oss et fritt Norge

Artikkelen er over 2 år gammel

8. mai ble markert som tidligere år i Grane, ved Grane kirke. Ordfører Bjørn Ivar Lamo og Bjørn Ivar Steinslett fra HV14 holdt tale.

– Dette er en dag for å feire, men også for å minnes og for å takke. Igjen er vi samlet for å hedre de som stilte opp når landet trengte det som mest, i fem lange okkupasjonsår. Vi skal også hedre og takke de som stiller opp for det internasjonale samfunn i kriser og krig på vegne av FN. I Grane har det naturlig vært en ekstra stor grunn til å markere fredsdagen 8 mai, sa Lamo i sin tale.

Han forklarte at det handlet om Majavasstragedien.

– Krigens grufullhet utspant seg hos oss i krigsårene 1940–45. Dette bakteppe gjør 8 mai spesiell, og den historien skal vi ta vare på, sa han videre.

Nils og Jakob Laksforsmo samt Sverre Heggnes tildelt frigjøringsmedaljen av Norge i 2015. I 2017 ble det markert at det er 75 år siden Majavasstragedien.

– Vi ser at 2. verdenskrig er aktuell også i dagens samfunn, både som referanse mot krigens redsler og ødeleggelser, men også med tanke på menneskeverd og menneskerettigheter. I dagens velferdssamfunn er det for de fleste vanskelig å sette seg inn i de lidelser og store offer som ble påført Grane kommunes innbyggere ved arrestasjoner og henrettelsene i Falstadskogen 8–9 oktober 1942. Majavasstragedien vil for ettertiden stå som et symbol for den kampen som ga oss et fritt Norge. Vanlige mennesker gjennom sine holdninger og motstandsarbeid mot den nazistiske okkupasjon betalte med den høyeste pris, sitt eget liv. Mange var de som satt i fangenskap, ble torturert både fysisk og psykisk, fortsatte Lamo.

I år er det 75 år siden kaptein Sjøberg og hans nestkommanderende Johan Lynghaug falt i kamp i Røyskattlia nord for Stavatne, hvor krigsminnesmerke står. Det vil søndag 16 juni bli markert med en fellesmarkering av Oladalens venner og Stavvassdalens venner. Det jobbes med å lage en dokumentarfilm om noe av det som skjedde rundt våpenbæringen og Majavasstragedien.

– Det som hendte i vår region under 2. verdenskrig har stor interesse langt utenfor våre kommuner og Helgeland. 8 mai er også etablert som en dag hvor vi hedrer de som i Norges tjeneste utfører fredsbevarende arbeid, som krigsinnsats på vegne av verdenssamfunnet og FN. Norske militære styrker har opparbeidet seg et godt rykte og høy anerkjennelse for de oppdrag som de har deltatt i. Som nasjon er det vår plikt å ivareta de av våre veteraner som har deltatt i fredsbevarende operasjoner som også innbefatter militær kamp, sa Lamo videre.

Han snakket videre om det norske militærets innsats i andre land og de konsekvenser det kan gi.

– Vi må heller ikke glemme at Norge i dag er et fritt land, hvor vi i demokratiske valg velger de politikere som skal styre landet vårt. Vi har organisasjonsfrihet, vi hegner om vår ytringsfrihet. Vi har opparbeidet et velferdssamfunn som nærmest en hel verden ser som et nærmest utopisk mål. Det er i urolige tider viktig å hegne om de kvaliteter som vårt demokrati innehar. Samtidig er det en dyd av nødvendighet å holde forsvarsevnen i tråd med de utfordringer vi ser i nært samarbeid med våre allierte i NATO. Det er også viktig at Norge stiller opp for FN i fredsbevarende operasjoner. Det er også viktig at de som utsettes med fare for eget liv, og i mange tilfeller traumatiske opplevelser får den respekt de fortjener fra oss som samfunn. Dette er det vi i dag takker og hedrer våre falne og veteraner for, sa Lamo.

Talen fra Bjørn Ivar Lamo er forkortet.

Kommentarer til denne saken