(iSandnessjøen)

Det var i august at Nordasfalt startet vedlikeholdsarbeidet på Helgelandsbrua. Arbeidet som bare skulle vare i noen få uker, pågår enda, og det har foregått omfattende renovering av søyler og brulager. Nordasfalt har derfor søkt om å få forlenget arbeidet, og nattestenging av brua, til 30. november.

Nordasfalt AS avdeling Rehab har utbedret og montert nye sekundæravstivere/skråstag på Helgelandsbrua. Brua har derfor siden august vært lysregulert, og nattestengt på begge sider. Mye av årsaken er at liften som brukes på brua, er montert på en lastebil, og er så stor at den trenger hele kjørebanen.

Jekker opp brua

Vedlikeholdsarbeidet skulle opprinnelig foregå på dagtid, men ble endret grunnet vekter og balanse i brukonstruksjonen ved oppjekking av brua.

Bru-lagrene som er montert under vegbanen, mellom søyler og bruplate på sandnessjøsiden av Fv 17 Helgelandsbrua.

-Brua må stenges om natta grunnet vekter og balanse i brukonstruksjonen, ved oppjekking av Helgelandsbrua. Dette var et arbeid som egentlig skulle utføres på dagtid men som må utføres på nattetid, fordi når gamle lagre skulle byttes ut med nye, måtte kranbilen stå sentrert på brua, skriver Nordasfalt til Statens vegvesen.

https://www.isandnessjoen.no/nyheter/helgelandsbrua/statens-vegvesen/helgelandsbrua-vil-holde-periodevis-stengt/s/5-108-9544

Nattestengt

Arbeidet skal foregå på kveld og natt, og veien blir stengt fra klokken 23.00 til 05.50. Veien stenges klokken 03.00, og trafikken slippes forbi 00.40, 02.00, 04.00, og åpnes for fri ferdsel 05.50 neste dag.

Utrykningskjøretøy og myke trafikanter kan til enhver tid passere over brua.

https://www.isandnessjoen.no/nyheter/politi/helgelandsbrua/fire-fikk-saftig-bot-pa-helgelandsbrua/s/5-108-13195