Lukket døren for Nyland – Styret avgrenser søk etter ny sykehustomt til Alstahaug og Leirfjord

Styret i Helgelandssykehuset vedtok enstemmig å gå inn for prosjektdirektør Torbjørn Aas' innstilling om å kun lete etter tomter i de to nevnte kommunene.