Lovise stiller til valg for MDG på Stortinget

Lovise Aufles Valberg fra Mosjøen stiller til valg på Stortinget til neste år. Hun er den eneste med bostedsadresse sør for Korgfjellet som har fått plass på MDG sin liste.