Lovise (30) har jobbet både som feier og brannkonstabel. Nå har hun søkt på stillingen som branningeniør