Avisa Nordland: Året er 2019. Foran scenen på Bankgata kunstgress har tusenvis av unge nordlendinger samlet seg under sommersola. De drikker, danser og hører på stjerner som Steve Aoki, Matoma, Julie Bergan og Tix.

Opptur er en av regionens største kulturbegivenheter. Det framtidige målet er å bli enda større. Ambisjonen er å ha mellom 10.000 og 12.000 publikummere hver dag under festivalen.

I 2019 opplyste festivalsjef Ørjan Strand til Avisa Nordland at det ble solgt alkohol for mellom 4,3 og 5 millioner kroner.

Den foreløpig siste utgaven av festivalen ble ifølge ham en megasuksess. Det vil nok de fleste gjestene på kunstgresset skrive under på.

Men en annen side av historien er økonomien bak festivalen. Hvordan ser den ut?

Kort fortalt: Røde tall, lite penger i banken, tvil om videre drift, kritikk fra revisor og millioner til eierne.

Dette er saken

En rekke selskaper knyttet til Opptur-gründer Ørjan Strand har slitt tungt økonomisk de siste årene. Samtidig hentet Strand ut minst 4 millioner i lønn og utbytte fra 2018 til 2020. I hovedsak fra Opptur og Gatafestivalen.

Flere av selskapene hans har fått millioner i offentlig støtte.

Avisa Nordland har sett nærmere på forretningsvirksomheten til Strand og hans partnere.

Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen. Alle grafikker er utviklet av Amedias enhet for redaksjonell utvikling, på vegne av Avisa Nordland.

Her er den lange versjonen ...

I 2016 troppet nærmere 1.000 personer opp på torget i Bodø sentrum for å se headlineren Broiler og andre kjente og mindre kjente nasjonale DJs, ifølge arrangøren.

Opptur-festivalen omsatte ifølge Strand for 733.000 kroner det første året, og gikk med et underskudd på 280.000 kroner.

Selskapet bak, Atomvinter Booking AS, hadde ved utgangen av året en negativ egenkapital på 438.001 kroner. Det framgår av årsregnskapet for 2016. Ifølge Strand omfatter ikke dette regnskapet kun Opptur-festivalen, men også annen konsertaktivitet.

Etter flere år med enkeltkonserter bestemte Ørjan Strand og Vegard Sandnes seg i 2016 for å satse. Svaret ble Opptur-festivalen.

Alle regnskapsresultatene i denne artikkelen er før skattefradrag.

Kanskje burde vi slått oss konkurs, men vi valgte å brette opp ermene og satse videre. Svaret ble go big or go home.

Vegard Sandnes til Avisa Nordland 2.11.2017

Etter første gjennomførte festival hersket det tvil om videre drift. Strand og kompanjong Vegard Sandnes valgte å brette opp ermene og satse videre.

– Som jeg har uttalt til dere før, var det første året med festival utfordrende økonomisk. Vi måtte ta et valg, om vi skulle slå selskapet konkurs eller satse videre. Vi valgte det siste, skriver Strand i en e-post til Avisa Nordland.

Ørjan Strand ønsker ikke å stille til intervju, men svarer skriftlig på våre spørsmål.

I 2017 flyttet de festivalen fra torget til Bankgata kunstgress og firedoblet omsetningen. Ifølge arrangøren så rundt 3.000 mennesker headlineren Alan Walker, i tillegg til Joddski, Unge Ferrari og Nico & Vinz.

Også dette året gikk hardt ut over likviditeten, ifølge regnskapet til Atomvinter Booking AS. Selskapet hadde et underskudd på 194.800 kroner og den negative egenkapitalen ble forverret til 633.000 kroner. Ved slutten av 2017 var den kortsiktige gjelden betydelig høyere enn tilgangen til penger i selskapet.

Ifølge Strand omfatter ikke 2017-regnskapet bare Opptur-festivalen, men også annen konsertaktivitet.

– Festivalen isolert sett hadde inntekter på 4,6 millioner kroner, og et positivt resultat på 520.500 kroner, skriver Strand til Avisa Nordland.

Rekordomsetning

Strand og Sandnes bestemte seg for å gjøre et grep etter to tunge år. De opprettet et nytt selskap, Opptur AS, som overtok driften av festivalen. Samtidig solgte de Opptur-konseptet fra det gamle til det nye driftsselskapet.

Selskapet Opptur AS tar over driften av festivalen.

Strand skriver til Avisa Nordland at opprettelsen av det nye selskapet var et grep for å gjøre det enklere for eierne, ettersom momsreglene er forskjellige for arrangører av festivaler og enkeltstående arrangementer. Han ønsker ikke å kommentere hvor mye penger konseptet ble solgt for.

I regnskapsnotene til Opptur AS, står det at selskapet har betalt 650.000 kroner for såkalt «goodwill», knyttet til «konseptet Opptur». Det er rimelig å anta at dette er salgssummen for festivalkonseptet. Verdien av konseptet er senere nedjustert til 390.000 kroner i regnskapet.

Goodwill

Innenfor regnskap er goodwill den merverdien en virksomhet kan ha på grunn av for eksempel godt rykte og status.

Verdien av selskapets "brand" eller merkevare kan altså kalles goodwill.

Kilde: Visma eAccounting

Strand vil ikke kommentere om dette var betalingen for Opptur-konseptet.

Opptur AS fikk sitt første driftsår i 2018. Likevel ble festivalens inntekter det året ført på Atomvinter Booking AS.

Forretningseventyret til Ørjan Strand og Vegard Sandnes startet i 2014. i 2021 ble samarbeidet avsluttet, da Sandnes solgte seg ut av samtlige selskaper med tilknytning til Strand.

Artister som Galantis, REHAB og Broiler trakk ifølge gründerne om lag 4.500 publikummere.

Omsetningen i 2018 endte på litt mer enn 8,7 millioner kroner i Atomvinter Booking AS. Resultatet ble på cirka 1 million kroner. Det nye driftsselskapet, Opptur AS, gikk derimot med et underskudd på 522.600 kroner. Det er ikke ført inntekter i selskapet dette året.

Ifølge Strand var dette årsaken til at inntektene ble ført på den måten:

– Arbeidet med festivalen startet i august/september i 2017 i Atomvinter Booking AS. Av praktiske og økonomiske årsaker for jobben og de kostnader som allerede var påløpt, ble inntektene ført i det selskapet. Opptur AS kunne ikke gjennomføre festivalen før tidligst i 2019, siden arbeidet med festivalen det året startet i august 2018.

Etter 2018-festivalen uttalte Strand til Avisa Nordland at de fokuserte på å bygge stein for stein, og at det sakte, men sikkert har gitt resultater.

Gleden med jobben er viktigere enn penger.

Ørjan Strand til AN 07.11.2018

Starter flere selskaper

I 2017 ble eierstrukturen bak festivalen mer komplisert. Strandnes Holding AS ble det nye morselskapet til Opptur AS og Atomvinter Booking AS. Dette var igjen eid av Strand og Sandnes gjennom deres egne selskaper Siste Gang AS og Myntskrinet AS.

De to eide 50 prosent av Strandnes Holding AS hver.

Ørjan Strand og Vegard Sandnes utvidet porteføljen.

Strandnes Holding AS ble det nye morselskapet til Opptur AS og Atomvinter Booking AS. Dette var igjen eid av Strand og Sandnes gjennom deres egne selskaper Siste Gang AS og Myntskrinet AS.

De opprettet også flere datterselskaper.

Slik så selskapsstrukturen ut i 2020.

I tillegg til Opptur-festivalen, har Ørjan Strand siden 2018 vært daglig leder for Gatafestivalen i Fauske.

De siste årene har det dukket opp enda flere selskaper i Strand og Sandnes sin portefølje:

I tillegg til de nevnte datterselskapene, ble Strand og Sandnes med på eiersiden av konsert- og festivalselskapet LAIV AS, samt utleie- og utstyrsselskapet Starsa AS. Sandnes solgte seg ut av samtlige selskaper i mars 2021.

Strand er i dag daglig leder i Opptur AS, Starsa AS, samt styreleder i LAIV AS. Han eier også 25 prosent av kommunikasjons- og eventselskapet Koment Bodø AS, hvor Strand også er styremedlem. Hans søster Therese Strand er daglig leder i selskapet.

Strand var fra 2018 til 2020 også ansatt i Fauske kommune for å drive Gatafestivalen, som daglig leder i en prosjektstilling. For dette fikk han cirka 465.800 kroner i året. Strand er fortsatt sjef for festivalen, men får ikke lenger lønn fra kommunen.

Samtidig som universet rundt Opptur-gründerne ble utvidet, fortsatte festivalen i Bodø å vokse.

Med et anslått publikumstall på 6.000 personer, økte omsetningen for Opptur AS i 2019 til rekordhøye 11,1 millioner kroner. På dette tidspunktet var festivaldriften overført fra Atomvinter Booking AS til Opptur AS.

Det ble tatt ut totalt vel 3,1 millioner kroner i lønn.

Av disse gikk 1,27 millioner kroner til daglig leder Ørjan Strand, ifølge regnskapet. Det resterende lønnsbeløpet på 1,84 millioner kroner er ikke spesifisert. Selskapet står oppført med ett årsverk i 2019.

Lønningene til Vegard Sandnes er ikke spesifisert i regnskapet, men i bilag som Avisa Nordland har fått tilgang til, står det at han per 15. oktober i 2019 hadde fått utbetalt cirka 630.000 i fast lønn fra Opptur AS det året.

I en note i regnskapet står det at det i 2019 har vært høye lønnskostnader, men at utbetalingene ble stanset i november.

Strand skriver til Avisa Nordland at hans lønn som daglig leder også inneholder andre ytelser. Han viser blant annet til en skattepliktig fordel knyttet til bruk av festivalens kjøretøy, som gir direkte utslag på lønnssummen. Han vil ikke si noe om hvem som har fått lønn utenom han selv. Han vil heller ikke opplyse hvem som er knyttet til det ene årsverket som er oppgitt i regnskapet, eller hvor mye hans tidligere kompanjong Vegard Sandnes eventuelt har fått betalt.

– Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere lønnsforhold knyttet til ansatte. Hvilke avtaler som er inngått mellom selskap og ansatt er et forhold mellom oss og ikke noe vi kan kommentere i media, skriver Strand.

Strand skriver at ytelsene ble uforholdsmessig høye i 2019, og at dette er endret fra 2020.

Avisa Nordland har de siste to ukene forsøkt å komme i dialog med Vegard Sandnes. Han har ikke besvart våre henvendelser.

Til tross for rekordomsetning endte Opptur AS i 2019 med et underskudd på cirka 1,2 millioner kroner. Ved utgangen av året hadde selskapet en negativ egenkapital på litt mer enn 1,7 millioner kroner.

Den kortsiktige gjelden var mer enn tre ganger så høy som tilgangen på penger.

Til tross for utfordringene, vurderte styret at forutsetningen for fortsatt drift var til stede.

Regnskapene til Opptur AS i 2018 og 2019 ble ikke gjennomgått og godkjent av revisor. Dette er ifølge Strand fordi selskapet ikke var revisjonspliktig før regnskapsåret 2020.

Vi er opptatte av å ta små steg hvert år og drive sunt.

Ørjan Strand til Avisa Nordland 30.07.2019

Strand holder fremdeles fast ved dette og skriver til Avisa Nordland at de har gjort flere organisasjonsmessige grep for å styrke driften og den økonomiske situasjonen til festivalen.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Det er en stor jobb og det tar tid å finjustere konseptet. Tiden fram til 2019 bærer preg av prøving og feiling, utfordringer som de fleste som ønsker å skape noe nytt må gjennom. Fra 2020 er det tatt ytterligere grep for å sørge for økonomisk sunn drift i selskapet, skriver han.

Fra 2019 til og med 2021 har Opptur fått 225.000 kroner i støtte i året fra Samfunnsløftet til Sparebank 1 Nord-Norge.

Korona

Ved inngangen til 2020 var den økonomiske situasjonen i Opptur-festivalen kritisk.

Egenkapitalen var blodrød og den kortsiktige gjelden var på 3,2 millioner kroner, blant annet til leverandører og bank.

Strand skriver til Avisa Nordland at ingen av kreditorene måtte ettergi krav i denne perioden. Ifølge festivalsjefen ble den øvrige gjelden på dette tidspunktet nedbetalt i sin helhet. Han påpeker at solgte billetter som gjelder for det påfølgende året også vil stå som gjeld.

Så kom korona.

På grunn av pandemien ble det ikke arrangert festival dette året. Ei heller i 2021.

Opptur mottok cirka 2,7 millioner kroner i kompensasjon for tapte inntekter i 2020, i form av støtte fra Kulturrådet. Det ga et rekordresultat på 1,15 millioner kroner.

Ifølge regnskapet ble blant annet den negative egenkapitalen redusert med cirka 1,3 millioner kroner. Det ble også betalt ut lønn på nesten 1,2 millioner kroner. Av dette fikk festivalsjef Strand 700.000 kroner.

Han vil ikke kommentere hvem som har mottatt den øvrige lønnen.

I 2020-regnskapet har Opptur AS bokført et tap på fordring på 176.568 kroner. Dette var penger de hadde til gode fra Atomvinter Booking AS.

Strand skriver til Avisa Nordland at dette gjelder et uoppgjort økonomisk forhold mellom selskapene som har stått over tid. Tapsføringen er ifølge han gjort i samarbeid med regnskapsfører og revisor.

I det samme regnskapet, som også er det første som er gjennomgått av revisor, sås det vesentlig tvil om festivalens videre evne til drift. Blant annet påpekes det at selskapet har høyere gjeld enn omløpsmidler – altså kortsiktig tilgang på penger. Dette til tross for at gjelden ble redusert fra 2019.

Fravalg av revisjon

Små aksjeselskap kan velge at årsregnskapet ikke skal revideres hvis:

 • Driftsinntektene er mindre enn 6 millioner kroner.
 • Balansesummen er under 23 millioner kroner.
 • Gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

Kilde: Altinn.no

Revisor påpeker også at selskapet ikke har behandlet skattetrekksmidler i samsvar med skattebetalingsloven.

Overfor Avisa Nordland tar Strand selvkritikk. Han skriver at selskapet ved en feil ikke hadde satt penger på skattetrekkskonto, men betalt skatt direkte til Skatteetaten fra driftskontoen.

– Det skulle selvsagt ikke ha skjedd, og vi har tatt grep for å forhindre at noe lignende skjer i framtiden.

Selskapet har ifølge revisor heller ikke hatt tjenestepensjonsordning, slik loven krever. Dette kan medføre løpende tvangsmulkt for selskapet fram til forholdet er rettet, heter det i revisors beretning.

– Det er nå på plass, er Strands kommentar.

For å komme seg ut av den økonomisk vanskelige situasjonen, planlegger eierne, ifølge årsberetningen, en emisjon. Dette betyr i praksis at selskapet oppretter og selger flere aksjer for å øke egenkapitalen.

Alt dette står i kontrast til festivalsjef Strands uttalelser sommeren 2020.

Vi er overhode ikke bekymret for videre drift. Vi har nok kapital.

Ørjan Strand til Avisa Nordland 22.06.2020

På spørsmål fra Avisa Nordland om hvordan han kunne komme med disse uttalelsene, sett i lys av Opptur-festivalens økonomiske utfordringer, svarer han slik:

– De økonomiske utfordringer selskapet har hatt er håndtert med nødvendige grep, som ikke har gått på kreditorers bekostning. De samme grep har gjort at veien videre for selskapet ser lysere ut enn den har vært. Ett av disse grepene har vært å tilføre selskapet ny egenkapital fra eierne. Dette gjør at jeg heller ikke har vært bekymret for at selskapet ikke skal ha grunnlag for videre drift.

De økonomiske utfordringer selskapet har hatt er håndtert med nødvendige grep, som ikke har gått på kreditorers bekostning.

Festivalsjef Ørjan Strand

– Ulovlige lån

Du husker kanskje at Opptur AS overtok driften av festivalen fra Atomvinter Booking AS? Også i sistnevnte selskap har det vært økonomiske utfordringer.

I 2019 var driften innstilt. Ifølge regnskapet ble det også jobbet med å inndrive fordringer for å dekke selskapets gjeld på cirka 490.000 kroner.

Paradokset er at eierne Strand og Sandnes selv skyldte Atomvinter Booking AS 436.111 kroner. Dette er ifølge revisor ulovlige lån som er tatt opp av dem som privatpersoner.

I Atomvinter Booking AS sitt årsregnskap for 2020 er lånene til Strand og Sandnes nullet ut.

Aksjeselskap

 • I et AS har eierne betalt inn en aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet.

 • Eierne har ikke et personlig ansvar for selskapets gjeld, ut over den aksjekapital som er skutt inn.

 • Det kan tas utbytte fra et AS.

Strand vil ikke kommentere lånene eller hvorvidt det var forsvarlig å ta dem opp, sett i lys av selskapets økonomiske situasjon.

På spørsmål om lånene er tilbakebetalt til Atomvinter Booking AS, skriver Strand:

– De er oppgjort.

I august i 2019 fikk Atomvinter Booking AS varsel om tvangsoppløsning fordi det manglet revisor. Da regnskapet for 2019 skulle sluttføres, var imidlertid revisor på plass.

KPMGs revisor anførte:

«Selskapet har gitt lån på til sammen 436.111 kroner til nærstående parter. Lånene er i strid med aksjeloven §8-7 da selskapet ikke har fri egenkapital og det ikke er stillet betryggende sikkerhet for lånet»

– Hvorfor måtte det et varsel om tvangsoppløsning til for å få dette på plass?

– Dette var første året at selskapet var revisjonspliktig, og vi hadde ved en feil fra vår side ennå ikke fått sendt inn melding til revisoren vi hadde gjort avtale med. Dette skulle vi selvsagt ha gjort, og vi har ryddet opp i forholdet, skriver han til Avisa Nordland.

Atomvinter Booking AS hadde ikke, ifølge revisor, penger til å betale regningene sine ved utgangen av 2019.

Revisor slo fast at det var vesentlig usikkerhet rundt selskapets evne til videre drift.

Det var ikke bare Atomvinter Booking AS som ga lån til eierne i 2019. Morselskapet Strandnes Holding ga også et lån på 550.000 kroner til Strands heleide selskap – Siste Gang AS.

Også dette er ifølge revisor i strid med loven.

På spørsmål om hvorfor Strand tok opp dette lånet svarer han:

– Interne transaksjoner er ikke noe vi kommenterer i media. Når det er sagt, er forpliktelsene til selskapet oppgjort.

Bonus og forliksrådet

I Atomvinter Booking AS sine regnskapsnoter i 2019 står det at selskapet er avhengig av å få inn kapital for å kunne betale regningene. Aksjekapitalen er tapt.

Likevel har selskapet betalt ut en uspesifisert bonus på cirka 323.000 kroner. Ifølge Strand dreier dette seg om et regnskapsteknisk forhold, som ikke har ført til utbetaling til noen.

Atomvinter Booking AS er også dømt i forliksrådet. I april 2020 ble selskapet pålagt å betale 11.750 kroner. Kravet kom som følge av en ubetalt leasing-regning på 6.539 kroner, som forfalt i oktober året før. Ingen fra selskapet møtte i forliksrådet.

– På generelt grunnlag kan det være flere årsaker til at spørsmål om oppgjør mellom parter ender i forliksrådet. Dette er uansett saker som er mellom oss og en motpart, og ikke noe vi kommenterer i media, skriver Strand i en e-post til Avisa Nordland.

Negativ egenkapital

I den omfattende gjennomgangen Avisa Nordland har gjort av selskapene i Ørjan Strand og Vegard Sandnes sitt univers, ser man at morselskapet Strandnes Holding har et samlet positivt resultat på 994.128 kroner i perioden 2016 til 2020.

I samme tidsperiode har datterselskapene et samlet underskudd på 701.000 kroner. Regner man også med Gatafestivalen, er det samlede underskuddet på cirka 1,25 millioner kroner.

Strand skriver til Avisa Nordland at overskuddet i Strandnes Holding AS først og fremst skyldes en finansinntekt på nesten 1,2 millioner kroner i 2018. Denne er ifølge han ikke knyttet til driften i datterselskapene. Strand vil ikke svare på hvor inntekten kommer fra.

Gjennomgangen viser at den totale betalingsevnen er hardt presset. I årene 2016 til 2020 har det vært lite eller negativ egenkapital i selskapene.

Det er vanlig å måle en bedrifts betalingsevne ut fra forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Ifølge Visma tilsier normen at det bør være dobbelt så mye omløpsmidler som kortsiktig gjeld i et selskap. Det kan man klart se av denne grafikken:

Til tross for presset betalingsevne, er det i perioden 2016 til 2020 til sammen tatt ut og fordelt minst 10.5 millioner kroner i lønn og utbytte fra selskapene.

Opptur AS er det eneste av selskapene som oppgir i regnskapene å ha hatt sysselsatte årsverk. I 2018 og 2019 hadde selskapet ett, mens i 2020 var antallet oppjustert til tre. Strand svarer ikke på spørsmålet om hvem årsverkene tilhører.

– Selskapene har plikt til å betale ut lønn til de ansatte i henhold til avtale. Ved utgangen av 2020 står de fleste selskap med positivt resultat, skriver han i en e-post.

Han skriver også:

– På en omsetning på over 47 millioner kroner så vil uttaket dere refererer til utgjøre i overkant av 22 prosent. Til sammenligning har Avisa Nordland en omsetning på 108 millioner kroner og lønnsutgifter på 32,1 millioner kroner som utgjør en lønnspost i underkant av 30 prosent på et år. Det jeg skal fram til er at en lønnsutgift i overkant av 22 prosent er innenfor normalen.

I 2018 og 2019 ble det i tillegg til lønn betalt ut totalt en million kroner i utbytte til Ørjan Strand og Vegard Sandnes, fra deres eierselskaper.

Strand skriver til Avisa Nordland at det er den tidligere nevnte finansinntekten i Strandnes Holding AS fra 2018 som gjorde at de kunne ta ut dette utbyttet. Han vil som nevnt ikke si noe om hvor inntekten kommer fra.

Selskapenes utbetalinger fordeler seg slik:

Det er ifølge regnskapene til Starsa AS og Opptur AS utbetalt ytelser til styret på henholdsvis 100.000 og 300.000 kroner. Det framgår ikke om dette inngår i den totale lønnskostnaden.

Fra 2018 til 2020 kan vi av regnskapene lese hvor en del av lønnsutbetalingene og utbyttene har tatt veien. Minst 4 millioner kroner har gått til Ørjan Strand, mens minst 1 million kroner har gått til Vegard Sandnes i lønn og utbytte.

– Sett i lys av selskapenes økonomiske situasjon, er det forsvarlig å heve så høye utbetalinger i form av lønn og utbytte, Ørjan Strand?

– Selskapet har gjort opp sine forpliktelser uten at kreditorer har måttet ettergi sine krav. De største økonomiske utfordringer anses nå som løst, skriver han til Avisa Nordland.

I perioden 2018 til 2020 har minst 4 millioner kroner blitt betalt ut i form av lønn og utbytte til Ørjan Strand. Mesteparten fra Opptur AS.

I offentligheten har Sandnes, i likhet med Strand, tidvis opptrådt som festivalsjef for Opptur. På spørsmål om Vegard Sandnes har fått like mye i lønn for dette som Strand, svarer sistnevnte:

– Selskapet har vært under kontinuerlig utvikling, det har også ført til at forskjellige personer har hatt forskjellige roller. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere forhold knyttet til lønnen til ansatte i selskapet.

Ifølge tall fra Skatteetaten har Strand gått fra 0 kroner i skattbar inntekt i 2016 til cirka 1,5 millioner kroner i 2019. Totalt har han i årene 2016 til 2019 hatt skattbar inntekt på vel 2,7 millioner kroner.

Vegard Sandnes har i de samme årene hatt en skattbar inntekt på til sammen 1,6 millioner kroner.

For ordens skyld: Ifølge Ørjan Strand kjøpte Jan Ove Edvardsen eierselskapet Myntskrinet AS av Vegard Sandnes i mars i år. Dermed er ikke Sandnes lenger på eiersiden av Opptur AS eller andre selskaper tilknyttet Strand.

Avisa Nordlands gjennomgang viser at Ørjan Strand har hentet ut 4 millioner kroner i lønn og utbytte på tre år fra selskapene han er medeier i. Samtidig har driftsselskapene som står for kjernevirksomheten hans, gått med samlede underskudd på over 1 million kroner de samme årene.

I årsregnskapene har det gjentatte ganger vært sådd tvil om selskapenes evne til videre drift. Det har vært lite eller negativ egenkapital.

Vi har ikke fått svar på hvor drøyt halvparten av de 10,5 millionene som totalt er tatt ut av selskapene, har tatt veien.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Avisa Nordland var en av sponsorene for Oppturfestivalene i 2018 og 2019.

Tips oss

Har du tips eller innspill til saken? Kontakt Avisa Nordland på tipstelefon 755 05 050, eller bruk e-post tips@an.no.

Du kan også ta direkte kontakt med journalistene som har jobbet med denne saken:

Christian A. Unosen (reportasjeleder)

 • Tlf.: 90 100 376
 • E-post: cu@an.no

Oda Oldertrøen

 • Tlf.: 480 46 233
 • E-post: oda@an.no

Sindre Kolberg

 • Tlf.: 948 73 496
 • E-post: sk@an.no