Sykepleier Johanne (26) og andre kvinner er i klart flertall i yrket. Men det er mennene som tjener best