Alstahaug må også ta klima-ansvar

UAVHENGIG  AV OLJEN:
RV mener Norge må utvikle alter-nativer til oljearbeidsplassene for 
å redde miljøet og klimaet. (Foto: Martin Jøsevold )

UAVHENGIG AV OLJEN: RV mener Norge må utvikle alter-nativer til oljearbeidsplassene for å redde miljøet og klimaet. (Foto: Martin Jøsevold )

Artikkelen er over 10 år gammel

– Alstahaug må allerede nå begynne å tenke alternativer til olje- og gassvirksomheten. Men så lenge det er oljeaktivitet i Norskehavet skal Helgeland også ha fordelene, mener RVs førstedame Hanne Benedikte Wiig.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– Politikken må være å utvikle andre muligheter for arbeidsplasser og utvikling enn olje og gass. Alstahaug kommune må ta sin del av ansvaret for klimautviklingen.

Det sier RVs førstekandidat i Alstahaug Hanne Benedikte Wiig. Hun er ikke så veldig glad for at oljevirksomheten stadig trappes opp sånn at Nord-Norge blir stadig mer avhengig av den klimaødeleggende oljeaktiviteten

– Men en ting er helt klart; så lenge det foregår aktivitet på sokkelen utenfor Helgeland, skal de positive ringvirkningene og arbeidsplassene som følger, tilfalle landsdelen, slår Hanne Wiig fast.

Hun er derfor langt fra klar til å starte rivingen av forsyningsbasen i Sandnessjøen. – Det skal vi selvsagt ikke gjøre, men på sikt må myndighetene finne ut hvordan Norge skal klare å redusere utslippene av CO2 sånn at vi både kan oppfylle Kyoto-avtalen og redde framtiden for barn og barnebarn, sier Wiig som minner om at regjeringen har lovet å ta betydelige kutt hjemme og ikke bare kjøpe kvoter i utlandet.

– Som ett av de aller rikeste landene i verden må Norge gå foran og være en god rollemodell. Vi kan ikke fortsette å leve og forbruke som vi hittil har gjort og overlate byrdene til de fattigste, sier Wiig som sterkt beklager at miljøspørsmålene er kommet helt i bakgrunnen i årets valgkamp.

– Tidligere i år snakket alle om klimakatastrofen som truer og konsekvensene for oss alle og hva som må gjøres. Men så snart valgkampen tok til, forsvant temaet, påpeker Hanne Benedikte Wiig.

Artikkeltags