Nordland fylkeskommune og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBO) på Tjøtta legger nå planer for et nytt fagskolestudium i lokalmat i Mosjøen. Studiet tar sikte på å skolere studentene i matopplevelser, matkultur og videreforedling og vil være et svært viktig bidrag for å profesjonalisere arbeidet med å synliggjøre den viktige ressursen lokal matproduksjon er.

Les også: Kan få nytt fagskoletilbud i 2019

Torsdag i forrige uke var en delegasjon fra fylkeskommunen og NIBO på besøk ved Mosjøen videregående skole. Studiet er tenkt lokalisert ved en av Mosjøen videregående skoles studiesteder. Noe av årsaken til at Mosjøen nå kan få et slikt studietilbud, er både byens og distriktets brede kompetanse knyttet til lokalmatproduksjon og arrangementer tuftet på lokalmat, som Arktisk Mat. Festivalen Arktisk Mat har høstet internasjonal oppmerksomhet i fagmiljøet og er et sterkt underkommunisert arrangement. Arktisk Mat er omtalt på en rekke kjente internasjonale nettsteder og blogger. Festivalen har potensial til å bli et nytt signalarrangement for distriktet.

Lokalmatproduksjonen har i dag et sterkt fotfeste over store deler av Helgeland. Men potensialet er nok langt større enn det som hentes ut i dag. Ikke minst når det gjelder den markedsmessige posisjonen. Etter hvert som både folk og samfunn utvikles, har etterspørselen etter kortreist mat økt. De ekte, sunne alternativene får stadig større oppmerksomhet. Et fagstudium vil kunne bidra til å åpne nye dører og avdekke nye muligheter for å styrke lokalmat som et sunt og godt alternativ til masseprodusert mat. Lokal matproduksjon er i seg selv også et godt grunnlag for å bygge nye reiselivsprodukter som igjen kan generere ny aktivitet i regionen.

Vi tror faglig tyngde er en forutsetning for ei god utvikling inn i framtida. Fagstudiet som er en yrkesrettet høyere utdanning for dem som har fagbrev eller svennebrev, vil bidra til å legge et godt grunnlag for å videreutvikle lokalmat som forretningsområde. Ikke overraskende er kokk Per Theodor Tørrissen sentral i forprosjektstudien som nå er i gang. Tørrissen, som er sentral i en rekke sammenhenger der lokalmat står på menyen, har gått i bresjen for en flere aktiviteter som bidrar til å løfte fram kvalitetene til lokalmat.

Dersom alt går etter planen, kan et fagstudium i lokalmat være en realitet i Mosjøen fra 2019. Det vil i så fall gi mange av dem som i dag driver med lokalmatproduksjonen et solid løft og garantert åpne for nye muligheter. Hele problematikken rundt lokalmatproduksjon har vært å skape økonomi i forhold til arbeidsinnsats og markedets betalingsvilje. Økt fokus og større grad av profesjonalisering vil være svært viktige bidrag for å gi denne næringen nye muligheter. Vi regner det som en selvfølge at de riktige lokale instanser er med og bidrar til at dette fagstudiet blir en realitet.