WWF støtter prosjektet

Artikkelen er over 15 år gammel

Generalsekretær Rasmus Hansson i WWF Norge synes det er et konstruktivt arbeid som nå startes via prosjektet «Selen – vår felles ressurs».

DEL

WWF karakteriserer seg som verdens største og mest innflytelsesrike naturvernorganisasjon. Organisasjonen har nærmere fem millioner støttespillere, et nettverk av 32 nasjonale organisasjoner og 22 programkontorer, og rundt 700 naturvernprosjekter i nærmere 100 land. Avdelingene i Norge, Sverige og Finalnd støtter selprosjektet som nåå starter opp.

Sel som ressurs

- For det første fordi de tar utgangspunkt i kystsel som ressurs. Det er et vettugt utgangspunkt. Samtidig bringer prosjektet sammen to motsatte tilnærminger til kystsel, sier generalssekretæren i WWF Norge. Han viser til at selen i Norge har vært sett på som et skadedyr, mens en i Sverige og Finland har lagt vekt på å finne metoder for fiske uten at selen blir skadet.

- Og hvis en i Norge kommer dithen at en finner muligheter for kommersiell utnyttelse av sel, så er en avhengig av et marked. Det får en ikke om resten av verden oppfatter det som at selen oppleves som en plage her. Derfor må vi få redusert konflikten mellom folk og sel. På det området tror jeg Norge har mye å lære av svenskene og finnene.

Artikkeltags