Gå til sidens hovedinnhold

Vil videreføre rusprosjektet

Artikkelen er over 8 år gammel

Helgelandssykehuset vurderer nå å implementere rusprosjektet ved DPS i Mosjøen til resten av foretaket.

Torsdag skrev Helgeland Arbeiderblad om «Modell for helhetlig rusarbeid» som er gjennomført med Distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Mosjøen som base. Konrad Kummernes beklaget da at Helgelandssykehuset ikke hadde svart på en anmodning om å videreføre prosjektet som har gode resultater å vise til.

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Per Martin Knutsen, mener Konrad Kummernes og de andre i prosjektet «Modell for helhetlig rusarbeid» har gjort en god jobb.

– Vi bør absolutt videreføre ting vi lykkes med, sier Knutsen. Han vurderer det som naturlig at arbeidet nå forlater prosjektfasen og heller blir en del av foretakets ordinære tilbud.

– Det må skje innenfor rammen vi har til rådighet for psykisk helsevern, sier Knutsen.

Sykehussjefen sier han allerede har spilt ballen over til fagfolkene. Han har bedt dem vurdere om modellen som er utviklet i Mosjøen bør gjøres gjeldende for hele nedslagsområdet for Helgelandssykehuset.

Konrad Kummernes påpekte i torsdagens Helgeland Arbeider blad at Helgelandssykehuset er den enheten i Helse Nord som bruker minst penger på å kjøpe institusjonsplasser for rusmisbrukere.

– Det er svært bra dersom vi i stedet for institusjonsopphold kan gi pasienten et godt tilbud lokalt, sier Knutsen.

«Modell for helhetlig rusarbeid» har vært et samarbeidsprosjekt mellom Grane, Hattfjelldal og Vefsn kommuner. Både ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten har deltatt i prosjektet som hadde sin siste samling i Mosjøen denne uka.