Vil prøve seg fram med trafikk

KLAR, FERDIG, KJØR: En ny trafikkløsning for Mosjøen sentrum er nå under utredning. Hvis politikerne gir grønt lys til en prøveordning, kan det bli åpnet for biltrafikk i deler av gågate til høsten. (Foto: Anne-Kristine Bastholm)

KLAR, FERDIG, KJØR: En ny trafikkløsning for Mosjøen sentrum er nå under utredning. Hvis politikerne gir grønt lys til en prøveordning, kan det bli åpnet for biltrafikk i deler av gågate til høsten. (Foto: Anne-Kristine Bastholm)

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Ordfører Jann-Arne Løvdahl ønsker en prøveordning med biltrafikk gjennom gågata velkommen. Men forsøket vil tidligst bli gjennomført i august.

DEL

Knut Wulff Hansens omdiskuterte forslag om å åpne deler av gågata for biltrafikk har dermed fått luft under vingene. Nå har ordføreren har bedt administrasjonen i kommunen utrede muligheten for nytt trafikkmønster i sentrum.

– Alle ønsker å få mer aktivitet i sentrum, og vi ønsker å se nærmere på sammenhengen mellom trafikkmønster og aktivitet, sier Løvdahl.

Må ha en hensikt

Ordføreren har med stor interesse fulgt debatten om sentrumsutviklingen i Mosjøen den siste tiden, og avviser ikke at forslaget om å lede biltrafikken nærmere torget kan ha mye for seg. Helst ville han innført prøveordningen i sommer for å se effektene av turisttrafikken, men innser at et slikt grep krever nøye planlegging.

– Det må være en hensikt med å lede trafikken inn i sentrum. Folk må kunne stoppe og parkere, og samtidig må vi ta vare på de myke trafikantene. Fordelen med en prøveordning til høsten, er at vi kan kjøre den over en lengre periode, sier Løvdahl.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling i Vefsn kommune, Trond Kaggerud, peker på flere problemer knyttet til det å slippe bilene til på torget. Blant annet vil det kreves ny skilting, både for bilistene og for å gjøre fotgjengerne obs på biltrafikken.

– Det er også lagt varmekabler i bakken på torget og brosteinen er i utgangspunktet ikke dimensjonert for trafikk, sier han.

– Men det er jo en viss biltrafikk i dag, for eksempel varetransport?

– Jo, men større trafikkmengde gir også større belastning. Her må vi få alle kortene på bordet og legge fram mulige løsninger på en skikkelig måte.

Alle kan ikke bli fornøyd

Det er imidlertid fortsatt usikkert hvilken trafikkløsning som er den beste. Knut Wulff Hansen foreslo enveiskjørt trafikk fra sør ned Strandgata forbi Lille Torget og ut i C.M. Havigsgate.

– Det er mange måter å kjøre inn på torget, både fra nord, øst og sør. Hvilken løsning som er best, gjenstår å se, sier Trond Kaggerud.

Han understreker at det jobbes med saken og at det endelige forslaget kan bli forelagt politikerne i formannskapet tidligst 20. august.

Ordfører Jann-Arne Løvdal er klar over at det er sterke meninger knyttet til saken.

– Jeg er slett ikke overrasket over debatten. Det er mange meninger, og de må vi ha fram. Så er det vår jobb å gjøre noen bestemmelser. I en slik sak er det håpløst å gjøre alle fornøyde.

– Hvilke andre tiltak kan gjøre sentrum mer attraktivt?

– En god kombinasjon av handel og kultur. Vi må skape et mer livlig torg, noe som gir folk en grunn til å komme til sentrum. Her har handelsstanden også et ansvar, sier Løvdahl.

Artikkeltags