Verdensproblem på timeplanen

Artikkelen er over 14 år gammel

Militær makt med fare for å drepe mange barnesoldater, er eneste løsningen på en 20 år gammel konflikt i Uganda. Det mener Frankrikes utsending i FN, Tomas Johnsen.

DEL

Han er en av rundt 125 elever ved Mosjøen videregående skole som deltar i rollespillet om FNs sikkerhetsråd. Skolens aula er omgjort til møtesal for FNs høyeste organ. 15 land er representert og for anledningen har de mange delegater hver.

Det er andre året på rad at skolen arrangerer en Internasjonal dag med arbeidet i FNs sikkerhetsråd som den viktigste oppgaven. Andre klasser er engasjert i rollespill som tar opp internasjonale spørsmål.

Enestående innsats

– Lærerne ved skolen har lagt ned et meget stort arbeid for å forberede elevene på denne dagen. Det gjelder alle tema som tas opp og ikke minst denne fiktive samlingen i Sikkerhetsrådet. Andre skoler har også opplegg der de tar opp internasjonale tema, men jeg kjenner bare denne skolen som engasjerer alle elevene slik som her, sier informasjonskonsulent i FN-sambandet Nord, Bård Hekland.

Han fungerer som stand-in for presidenten i FN og ved hans side sitter visepresident Øyvind Husebø, til daglig lærer ved skolen.

Elevene fyller aulaen og de diskuterer alvorlige spørsmål med utgangspunkt i en reell konfliktsituasjon i nordlige Uganda. Dette er en av de glemte krisene i verden. Før møtet startet har elevene forberedt seg i skoletimer og satt seg inn i problemene.

Barnesoldater

Konflikten bunner i en 20 år gammel intern krig, der geriljahæren LRA har drevet terror, kidnapping og grusomme massakre. Hæren benytter barnesoldater og nå er landets myndigheter i forhandlinger om en fredsavtale. Ugandas myndigheter er villige til å gi amnesti til LRA-hæren for å få slutt på krigen. Andre land mener det er galt og at de involverte må dømmes.

Hva mener så delegatene som er samlet i aulaen i Mosjøen?

Også her er meningene mange, men delegatene har mange og vektige argumenter for sine syn.

– Nå har dere drevet i 20 år uten å komme fram til en løsning. Derfor er det ingen annen utveg enn å gå inn med militære styrker, mener utsendingene fra Frankrike.

– Vi har prøvd med vold mot vold, uten at det nyttet. Nå er vi villige til å gi amnesti og tror at det kan være en mulighet for å få fred. Vi ønsker ikke å drepe barna som er i hæren til LRA, sier Ugandas utsending.

Frankrikes representanter mener det er viktigere å sette en stopper for drap på store mengder sivile enn at noen barnesoldater blir drept.

Stort engasjement

Engasjementet blant elvene eller sikkerhetsrådets medlemmer er stort. De kommer med replikker og innlegg og driver fram saken med ulike synspunkter.

Delegatene i salen som tar ordet, representerer landene som i dag sitter i Sikkerhetsrådet og sterke meninger blir fremmet fra USA, Kina, Storbritannia og Hellas. Løsningene de fremmer er forskjellige, men alle understreker behovet for handling. De er opptatt av at mellom 1,5 til 2 millioner mennesker er på flukt eller lever i flyktningleir. Dette er en av de alvorlige glemte konfliktene i verden.

Russland ber om en pause i hovedforhandlingene og ber om 10 minutter for uformelle drøftinger. Partene går på gangen. Det drives lobbyvirksomhet. Deretter er det igjen felles samling med nye formelle drøftinger. Håpet er at partene kan komme fram til et forslag som danner grunnlaget for en fredsavtale. Og fred i den krigsherjete nordlige del av Uganda.

Artikkeltags