Vellykket pilotprosjekt

Artikkelen er over 10 år gammel

Fredag avsluttes et EU-støttet pilotprosjekt i Brønnøysund med sveiseopplæring med internasjonal sertifisering. Mye av teoriopplæringen har foregått over videokonferanser.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det er første gang et slikt undervisningsopplegg har vært utprøvd i Norge og nå skal systemet brukes både i Spania, Slovenia og Romania.

Kurset som har gått i Brønnøysund med 13 studenter, er finansiert av Leonardo-programmet til EU i et samarbeid mellom Torgar Næringshage, OK Sør og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

– Dette er enestående og vi er ikke så reint lite stolte over at vi har klart å utvikle studiesentret i Brønnøysund i kraft av den kompetansen organisasjonen vår besitter, sier daglig leder i Torgar, Kjell Ove Johansen.

Deltakerne kan etter at kurset er over gå opp til sertifiseringsprøve etter internasjonal standard og Torgar har sagt seg villig til å organisere slike prøver dersom det er ønskelig fra deltakernes side.

Det kom inn 900 søknader om finansiering gjennom det såkalte Leonardo-programmet og EU-kommisjonen rangerte samarbeidsprosjektet i Brønnøysund som nummer 15 på kvalitet.

For Høgskolen i Sør-Trøndelag har prosjektet var et pilotprosjekt og nå skal tilsvarende opplæring skje rundt i Europa basert på erfaringene fra Brønnøysund. Teoriopplæringen med videokonferanse skjer med toveis lyd-, bilde- og datakommunikasjon, hvor kurslederen Erik Engh befinner seg i Hallingdal. I undervisningen benyttes moderne undervisningsmetoder og det nyeste utstyret innen digital undervisning. Hovedideen er at denne type undervisning skal foregå i nærområdene til kursdeltakerne. Målet er å øke tilgjengeligheten av kurs, etterutdanning og sertifisering, samtidig som kostnadene ved kursreiser reduseres.

Allerede i mars skal Torgar i gang med et studium i pedagogikk med bruk av samme teknologi og med forelesninger fra Trondheim.

– Undervisningsmetoden for slik fagopplæring som de 13 nå har gått gjennom er helt ny ikke bare i Norge, men i Europa. For Sør-Helgeland vil dette gi en mye bedre tilgang på kurs og opplæring. Et slikt skreddersydd studiesenter i Brønnøysund kan gi mer relevant og nødvendig opplæring for næringslivet. For regionen kan det bety at vi kan kople opp studiesentre i alle kommunene. For Helgelandskysten kan det for eksempel være snakk om opplæring innen olje og gass, havbruk og turisme, sier Kjell Ove Johansen.

Den praktiske opplæring for de 13 studentene har vært lagt til Brønnøysund videregående skole.

Artikkeltags