Utveksler ordførere for å hindre krangel

Artikkelen er over 12 år gammel

Nå skal ordførerne i Vefsn, Alstahaug, Rana og Brønnøy lære seg å samarbeide gjennom å hospitere hos hverandre. Prosjektet er det første i sitt slag i landet, og tidligere Grane-ordfører Kolbjørn Eriksen har vært arkitekten bak prosjektet.

DEL

Kommunal- og regionaldepartementet har sammen med regionrådene på Helgeland bevilget 560.000 kroner til prosjektet «Kunnskap for folk og framtid».

Gjennom en periode på tre uker i mai skal ordførerne i Rana, Vefsn, Alstahaug og Brønnøy hospitere hos hverandre. Hensikten er å lære mer om hverandres tenkemåte. På denne måten ønsker man å unngå at regionen splittes fordi ordførerne ikke makter å enes om en felles strategi for framtida. I tillegg planlegges det folkemøter i alle de berørte kommunene. Prosjektleder Kolbjørn Eriksen ønsker innspill på viktige tema, og ber folk på Helgeland ta kontakt med han på e-post kolbjorn.eriksenlsr.no eller telefon 480 49946, gjerne i løpet av dagen i dag.

Fellesskap

– I de seinere årene har vi en rekke eksempler på at Helgeland som region er blitt satt langt tilbake fordi ordførerne har havnet i krangel om prioriteringer.

– Gang på gang har både rikspolitikere og fylkespolitikere oppfordret ordførerne om å enes om felles prosjekter for å få dem realisert. Ikke minst gjelder dette spørsmålet om framtidige veiløsninger på Helgeland, felles flyplass, ett sykehus og flere andre store og viktige saker.

– Nå starter vi et prosjekt og en prosess der ordførerne i de fire største kommunene hospiterer hos hverandre. Foreløpig går opplegget ut på at Inge Myrvoll i Rana skal arbeide tre uker i Alstahaug, Jann-Arne Løvdahl i Vefsn skal være tre uker i Rana, Kjell Trælnes skal ha sin periode i Vefsn, mens Magne Greger skal hospitere i Brønnøy, forteller initiativtaker og prosjektleder Kolbjørn Eriksen.

Grane-kanalen

Den tidligere ordføreren i Grane har vært en av arkitektene bak den såkalte «Grane-kanalen», og har ved en rekke anledninger gjort seg til talsmann for at framtida bygges best gjennom kunnskap og samarbeid.

– Jeg lanserte dette prosjektet allerede før valget. Prosjektet skjøt for alvor fart etter at næringsminister Odd Eriksen var på plass i Oslo. Han har fungert som en døråpner inn i departementet, og nå er både prosjekt og penger på plass. Det har også vært en rekke uformelle møter og samtaler for å motivere ordførerne til å delta i prosjektet, sier Eriksen.

Tidligere denne uken var det et møte mellom de fire ordførerne og Kolbjørn Eriksen. På møtet ble opplegget gjennomgått, og fordelingen av kommuner foretatt.

– Tonen var rimelig god, selv om Myrvoll helst hadde sett at hans hospitering hadde funnet sted i Vefsn. Kjell Trælnes i Brønnøy viste også til at Rana var mest relevant for han, ikke minst fordi den nordligste og sørligste kommunen i regionen har behov for å vite mer om hverandre. Men vi klarte å forhandle oss fram til en enighet, og i perioden 1. mai til 19. mai skal ordførerne bytte kommuner, forteller Eriksen.

– Vi har imidlertid blitt enige om at ordførerne skal være i sine hjemkommuner 17. mai, opplyser han.

Artikkeltags