– Utskilling knuser fagforeningene

Artikkelen er over 18 år gammel

– Utflagging av virksomhet fra en bedrift kan føre til at fagforeninger knuses. Det sier forbundssekretær i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Karl P. Olsen.

DEL
Han er meget skeptisk til økt praksis med outsourcing eller utskilling av virksomhet ved bedrifter. På årsmøtet i Mosjøen kjemiske arbeiderforening tok han opp aktuelle saker foran årets tariffoppgjør. Han kunne ikke unnlate å snakke om forholdet med outsourcing.

Utflagging
– Jeg kaller det fagforeningsknusing. Det er stor fare for at foreningene svekkes hvis det stadig skjer utflagging av arbeidsoppgaver som utføres av fast ansatte, sier Olsen.
Han legger til at erfaringene er noe ulike fra bedrift til bedrift og at det også har vært positive resultater av utskilling. Eksempel på det gjelder outsoursing av den tekniske delen ved Elkem til Kværner.
– Her foregikk en prosess der ønsket var å skape et større miljø, med muligheter for utvidelse av virksomheten. Dette har også ført med seg flere arbeidsplasser, sier Olsen.

Vikarbyråer
Han mener imidlertid at fagforeningene generelt bør være på vakt når det gjelder utskilling av virksomhet. Han nevner spesielt uønskede situasjoner der det tas inn folk gjennom vikarbyråer for å dekke arbeidsoppgaver som fast ansatte har hatt.
– I dag er det klare lovregler for inntak av vikarer eller midlertidig ansatte, mens en ikke har de samme reglene for inntak gjennom utleie- eller vikarbyråer, sier Olsen.

Dårligere lønn
Han viser til at Aetat og Manpower har avtaler om at deres vikarer skal ha samme lønn som fast ansatte. Andre vikarbyrå derimot, kan komme inn med folk som jobber for 20 – 30 kroner under de fast ansatte.
Olsen er opptatt at det bedriftene kaller kjernevirksomhet eller primær- og sekundæroppgaver. Han mener at enkelte arbeidsgivere for lett flagger ut oppgaver eller deler av virksomheten . Dette skjer gjerne under dekke av at bedriften vil konsentrere seg om kjernevirksomhet og overlate oppgaver til andre firma.
Olsen støtter medlemmer i Mosjøen kjemiske arbeiderforening som er skeptiske eller motstandere av utskilling av transportavdelinga ved EAM.

Artikkeltags