Gå til sidens hovedinnhold

Uforberedt på psykiatri-kutt

Artikkelen er over 9 år gammel

Nordlandssykehuset kutter 16 psykiatri-senger. Det kommer ganske uforberedt på de distriktspsykiatriske sentrene på Helgeland.

Styret i Nordlandssykehuset vedtar etter alt å dømme å legge tre avdelinger for psykisk syke.

Da blir 16 senger for psykiatriske pasienter borte.

Disse pasientene må de distriktspsykiatriske sentrene ta ansvaret for.

Etter det Helgeland Arbeiderblad forstår, kommer det ganske uforberedt på de fire DPS-ene i Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund og Mo i Rana.

Visste ingenting

Avdelingsleder Børge Nordås i Mosjøen har ikke fått med seg planene som Nordlandssykehuset er i ferd med å sette ut i livet.

Og ingen fra Helgeland deltok da Nordlandssykehuset hadde en risikovurdering av nedskjæringene i midten av januar.

«Representanter fra Helgelandssykehuset var invitert og ventet, men ingen møtte», heter det i saksframlegget til styremøtet torsdag.

- Vi var forhindret fra å delta på møtet i Bodø på grunn av et internt arbeidsmøte, sier kommunikasjonssjef Randi Erlandsen i Helgelandssykehuset.

Direktør-kontakt

Men hun understreker at det har vært kontakt på direktørnivå mellom Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset om nedskjæringene i sentralinstitusjonen for psykiatri.

- Vi skal selvsagt delta i arbeidet med konsekvensene av vedtaket i Nordlandssykehuset. Det er viktig for oss at tilbudet ikke blir forringet. Vi skal klare å ta unna de pasientene som Nordlandssykehuset ikke kan ta imot, sier Erlandsen.

Ett av punktene i forslaget til styrevedtak tar da også høyde for at nedskjæringene i Bodø får konsekvenser på Helgeland.

«Direktøren bes om å samarbeide med Helgelandssykehuset HF for å bidra til at omstillingsutfordringen for DPS-systemet i Helgeland skal bli håndterbare», heter det i forslaget til styrevedtak.

Klinikksjef Stian Molvik ved Nordlandssykehuset tror ikke det er grunn til stor bekymring.

- Vedtaket vil ramme noen pasienter fra Helgeland, men det er ikke snakk om mange. Vi legger ikke ned, selv om kapasiteten reduseres, sier Molvik.

Han viser til at sykehuset har avdelinger som til nå bare har utnyttet 60-70 prosent av kapasiteten.

- Vi har mer å gå på. Nordlandssykehuset har heller ikke lenger ansvaret for pasienter fra Ofoten og Narvik-området, sier Molvik.

Kutt-forslaget er også i tråd med sentrale føringer om at flere psykiatriske pasienter skal behandles lokalt.