Treff på første forsøk

FUNN: West Alpha har boret undersøkelsesbrønnen for North Energy på Haltenbanken. (Foto: Seadrill)

FUNN: West Alpha har boret undersøkelsesbrønnen for North Energy på Haltenbanken. (Foto: Seadrill)

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Det nordnorske oljeselskapet North Energy har nådd den første milepælen med et gass- og kondensatfunn på Haltenbanken. Funnet ble gjort i den første undersøkelsesbrønnen.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– Blir funnet erklært kommersielt drivverdig, er det veldig viktig for oss, sier letesjef Svein Johansen.

Vant på første lodd

– Dette er flott, sier styremedlem i North Energy, Eirik Hansen (bildet) fra Sandnessjøen. Han er daglig leder i Onshore Group Nordland som er en av flere nordnorske eiere i selskapet.

– Her har vi vunnet på det første loddet. Andre selskap har måttet bore mange tørre hull før de endelig har funnet noe.

Da operatøren, Centrica Resources (Norge) AS, avsluttet boringen av den første undersøkelsesbrønnen på utvinningstillatelsen 433 var det på påvist gass og kondensat i to av fire formasjoner. Kondensat kalles også blankolje, en lettere og mer verdifull bestanddel enn vanlig olje.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 3 og 15 millioner standard kubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter.

Funnet er gjort i et område med historisk høy funnrate og der funn av omtrent samme størrelse ligger an til å bli satt i produksjon, opplyser Svein Johansen.

Undersøkelsesbrønnen er altså North Energys første på norsk sokkel. De andre rettighetshavere i lisensen er Centrica Resources Norge AS (operatør - 28 %), Petro-Canada Norge AS (30 %), Færø Petroleum Norge AS (15 %), og E. ON Ruhrgas Norge AS (15%).

Analyser

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i bergarter av tidlig til mellomjura alder (Garn-, Ile-, Tofte- og Tiljeformasjonene). Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i både Garn- og Ileformasjonene. Det vil være behov for en mer omfattende analyse av resultatene før en avgjørelse om avgrensing og utbygging av funnet kan bli tatt. Trolig kan det også bli snakk om å bore en tilleggsbrønn. I så fall kan det bli snakk om ett års tid før det blir klart om det blir utbygging.

Brønnen ble boret på 281 meters vanndyp av boreinnretningen West Alpha og ligger ca. 18 km nordvest for Åsgård-feltet og 247 km nordvest fra Kristiansund. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med tildelingsrunden i 2006. Selve boringen har pågått i 80 døgn.

– Hvor sikre var dere på å finne noe?

– Vi var litt mer sikre enn om vi hadde kastet kron og mynt, sier Johansen.

Dersom funnet blir erklært kommersielt, er det svært viktig for det lille nordnorsk oljeselskapet.

Borer til 2012

– Vi har et uttalt ønske om å bli et integrert lete- og produksjonsselskap. Til nå har vi drevet utelukkende leting. Men vi skal bore åtte brønner de nærmeste åra, og samlet skal disse gi oss svaret på om vi greier det. Vi skal summere opp innen utgangen av 2012, sier Svein Johansen.

Gjennom en emisjon i februar ble forretningsplanen på åtte-ti brønner fullfinansiert.

Artikkeltags