Gå til sidens hovedinnhold

Toppadvokat korrupsjons-sjekker kommunen

Artikkelen er over 6 år gammel

– Jeg sjekker om folkevalgte eller ansatte har brutt straffelovens bestemmelser om korrupsjon.

Det sier advokat John Christian Elden. Han er i startfasen med et søksmål mot Alstahaug kommune i hotell- og habilitetssaken.

Den høyt anerkjente advokaten bekrefter at han er engasjert av familien Adrian og TBA Invest.

– Jeg skal gå gjennom dette sakskomplekset, og det jeg skal vurdere er i hovedsak to spørsmål. Det ene er om folkevalgte eller ansatte i kommunen har brutt straffelovens bestemmelser om korrupsjon eller påvirkningshandel. Det andre er om den prosessen som har pågått er så ille at mine klienter bør fremme et erstatningskrav mot kommunen, sier John Christian Elden til Helgelendingen.

Mens administrasjonssjef Børge Toft og ordfører Bård Anders Langø var vanskelig å få tak i. Les mer her.

Godt i gang med arbeidet

Elden sier han sitter på en stor mengde dokumentasjon, og at han allerede er godt i gang med å sette seg inn i saken.

– Den foreløpige gjennomgangen av saken viser en svært uryddig saksgang som det er vanskelig å få full oversikt over. Det synes å være på det rene at man har tatt alt for lett på habilitetsreglene i kommunen, og at dette gir mistanke om tildeling av goder som ikke kunne, eller ville ha funnet sted dersom loven var blitt fulgt og alle ble behandlet på samme måte.

Advokaten vil spesielt konsentrere seg om to ting, og her kommer også habilitetsspørsmålet inn.

– Både tildelingen av tomten med den prissetting konkurrentene fikk som kostet kommunen mange millioner i tapte inntekter sammenlignet med hva mine klienter var villige til å betale, og den etterfølgende rabatten i mangemillionersklassen som ble gitt av kommunen ved frikjøp av parkeringsplasser, vil særlig komme under min lupe.

Offentlige midler

Elden understreker at det er viktig å komme til bunns i saken, fordi det er snakk om bruk av offentlige midler.

– Det er tross alt pengene til kommunens innbyggere som kommuneledelsen her har delt ut til en konkret næringsaktør i byen, og da bør det foreligge en svært god begrunnelse for dette. Det krever en åpne saksbehandling i kommunestyret der de faktiske forhold ikke er skjult, sier Elden og legger til:

– Det synes å være mye som mangler i de dokumentene jeg har sett fra de folkevalgtes behandling. Det er lov å håpe at kontrollutvalget får gått gjennom dette grundig, uten at dokumenter skjules, endres eller ødelegges. Slik at fakta kommer på bordet.

Kan komme krav

Dersom Elden kommer fram til at en aktør kan ha blitt foretrukket framfor andre, så kan det gi økonomiske konsekvenser for Alstahaug kommune.

– Ut over de store rabatter kommunen har gitt en næringsaktør, kan kommunen komme til å måtte betale ut ytterligere et tosifret antall millioner dersom en konkurransevridning har medført tap for konkurrentene.

– Ordfører Bård Anders Langø og rådmann Børge Toft fikk kraftig kritikk i rapporten fra Kontrollutvalget. Hva tenker du om dette?

– Jeg har notert meg kontrollutvalgets kritiske synspunkter, og de tar ikke for sterkt i. Her er det nok mye som ikke er kommet klart frem ennå, men som vil måtte nå lyset gjennom ytterligere granskning enten fra kontrollutvalget eller andre.

– Vil det komme politianmeldelser i denne saken?

– Det ønsker jeg ikke si noe om ennå, sier John Christian Elden.

Les mer her om hvorfor Tomas Adrian hyret advokat Elden.

Kommentarer til denne saken