Hege Dalen som har arbeidet med skilting i Hattfjelldal på niende året understreker sitt poeng fra fredagens debatt. Torsdag og fredag gikk "Seminar om styrking av samisk språk og identitet med vekt på Helgeland og Västerbotten" av stabelen ved Samisk Kultursenter i Hattfjelldal, og ett av de hetere temaene var skilting på samisk.

– Sosialdarwinisme

Ole Gunnar Leirvaag som er leder for Rana Sameforening innledet debatten og fremmet behovet for samiske parallellnavn på skilt, i første rekke veiskilt.

–Vi lever ikke i et monokulturelt samfunn, og skilting på samisk kan bidra til økt kunnskap og respekt for samisk språk og kultur, sa han og påpekte at mange stedsnavn på Helgeland og i Nordland har opprinnelse i samisk språk, men at fornorskingen/fordanskningen, som Leirvaag mente var "eksempel på sosialdarwinisme", gjemmer stedsnavnets opprinnelige betydning.

Den påfølgende debatten bar preg av et engasjert publikum, som var godt inne i problematikken.

Jan Erik Henriksen fra Alta Sameforening påpekte at for Alta har det var en langvarig prosess fram til vedtaket om trespråklig skilting (kvensk, samisk og norsk) i Alta, som har eksistert i Porsanger siden 2004.

– Det må først av alt et folkekrav og en politisk vilje til, og det tar tid, sa Henriksen.

Asgeir Almås, ordfører i Hattfjelldal kommune, ga uttrykk for nettopp dette og fortalte at han ville ha skilting på samisk som en egen post på neste folkemøte, den 13. februar.

Unnagjort grovarbeid

I 1998 gikk Hattfjelldal kommune inn for et prosjekt for å samle inn samiske stedsnavn. Hege Dalen som deltok i prosjektet fortalte ordfører Asgeir Almås dette.

- Alt forarbeidet til skilting er gjort, det som mangler er at kommunen gir klarsignal til Vegvesenet som skal lage skiltene, sa Dalen til Almås, som synes at en eventuell gjennomføring av skilting ikke kun skal gjelde Hattfjelldal, men hele Helgeland.

Representanter fra Grane og Vefsn ga også uttrykk for at diskusjonen fra seminaret skulle tas med videre til kommunene.

Politikere på Helgeland sa seg inspirert av debatt om skilting på samisk, men kom ikke med løfter om praktisk gjennomføring.