Ti år i Mosjøen

TI ÅR: Den katolske kirke i Mosjøen er ti år. Sogneprest Gunther Jäger mener det er et helt klart behov for menigheten lokalt. (Foto: Christopher Engås)

TI ÅR: Den katolske kirke i Mosjøen er ti år. Sogneprest Gunther Jäger mener det er et helt klart behov for menigheten lokalt. (Foto: Christopher Engås)

Artikkelen er over 12 år gammel

Det er ti år siden den katolske kirken i Mosjøen ble vigslet av daværende biskop Gerhard Goebel. I disse ti årene har kirken bevist at den har en plass i lokalsamfunnet.

DEL

Det mener sokneprest Gunther Jäger (47) i Den Hellige Ånds Kirke i Mosjøen. Han tok til som ansvarlig prest i kirken i 2002, og ble sokneprest da katolikkene som sokner til kirken ble egen menighet i 2003.

Uten grenser

Den Hellige Ånds Kirke i Mosjøen har i de siste par årene vært velbrukt, ikke minst av en stor delegasjon med polakker som har vært engasjert under utbygginga ved Elkem. Dette har vært positivt for kirken, men ikke uten utfordringer.

– Til tider har vi hatt over hundre mennesker på gudstjenestene våre, og det har vært meget hyggelig og berikende for vår lille menighet. I den forbindelse vil jeg rose de 15-20 ildsjelene lokalt som har holdt kirkekaffen gående med så mange besøkende. Språket har også vært et lite problem, da mange av polakkene ikke snakket annet enn polsk, sier Jäger.

Jäger mener at gjestene fra Polen, som har blitt tatt hjertelig imot av menigheten lokalt de siste par årene, viser litt av rollen som den katolske kirken har.

– Den katolske kirken er uten grenser. I dag har menigheten vår medlemmer fra absolutt alle kommuner på Helgeland, og blant disse finner vi mennesker fra 37 nasjoner. Det skal være slik at en katolikk kan finne et hjem hvor som helst i verden, sier han.

Jäger har lagt vekt på å ha ei åpen linje i forhold til mennesker av annen tro og andre kristne menigheter.

– Det er viktig for meg å være åpen og avslappet i forhold til ikke-troende, og mennesker av annen tro. Alle er velkomne til oss. Det ligger ingen forpliktelser i det å komme til oss, annet enn at vi tar vare på hverandre, sier Jäger som mener kirkekaffen er like viktig som selve gudstjenestene.

– Kirkekaffen er en forlengelse av gudstjenesten hvor vi knytter sosiale bånd, og det er viktig for oss, sier han.

Hjelper

Menigheten på Helgeland har om lag 350 medlemmer, og Jäger holder jevnlige gudstjenester i de katolske kirkene i Mo i Rana og Mosjøen. I Brønnøysund og Sandnessjøen holder han stundom gudstjeneste for sine soknebarn henholdsvis på sykehjemmet og i sykehuskapellet.

At det er behov for den katolske kirken i Mosjøen mener han er hevet over enhver tvil.

– Mange, særlig innvandrere, føler seg mer hjemme når de har en katolsk kirke å gå til. Også en del nordmenn har funnet sitt åndelige hjem hos oss. Vi er en fattig kirke reint økonomisk, men jeg mener vi har noe å by på åndelig og sosialt, sier Jäger som har følt seg velkommen i Mosjøen siden starten. Forholdet til den norske kirken og de andre lokale menighetene beskriver han også som godt.

– Hvilke ønsker har du for framtiden?

– Jeg er ikke så opptatt av at menigheten skal vokse reint tallmessig. Men jeg er mer opptatt av at vi vokser åndelig, og at vi tar godt vare på hverandre, sier Jäger.

Tiårsjubileet fredag kveld ble feiret med gudstjeneste og utvidet kirkekaffe i etterkant.

Artikkeltags