– Vi jobber fortsatt med å få den døgnkontinuerlige kirurgiske akuttberedskapen på plass i Mosjøen, både opp i mot sykehusutvalget og departementet. Det er åpenbart en del som ikke er på plass, og det er en del av fighten nå, sier Knut Petter Torgersen, leder i Vefsn Arbeiderparti.

– Får dødsfallet ved Helgelandssykehuset direkte konsekvens for arbeidet deres?

– Dødsfallet er så nært og det er så tragisk en hendelse at jeg har vanskelig for å kommentere det. Men saken synliggjør virkelig problemet, sier Torgersen. Han har ikke fått referert hva som skjedde da et barn døde på Helgelandssykehuset Mosjøen 28. januar.

– Men uansett konklusjon til Helsetilsynet viser dette problemstillingen med den strategien Helse Nord har valgt, sier han.

– Tidsspørsmål

Knut Petter Torgersen stusser også på uttalelsen til avdelingsdirektør Jan Inge Pettersen i gårdagens Helgeland Arbeiderblad: "Men vi har ikke operasjonsstue og ressurser til å utføre akutte operasjoner. Det betyr at vi ikke utfører keisersnitt".

– Jeg mener at med den nye modellen er det nettopp sånne ting de kan håndtere. Men jeg kan selvfølgelig ikke faget. Det er vel ikke sånn at det er mangel på kirurger, men det har med tid å gjøre, sier Torgersen. Han skal drøfte sykehussaken videre under et møte i Vefsn Arbeiderparti i kveld. Sykehusutvalget har nemlig møte igjen 5. februar.

– Vi må diskutere hva vi skal gjøre for å trykke på de rette knappene i partisystemet, sier Torgersen.

Bjørn Erikstein er leder for Sylvia Brustads arbeidsgruppe som skal se på lokalsykehusenes innhold. Han fikk ikke høre en enste positiv erfaring med nyordninga uten døgnkontinulerlig kirurgisk akuttberedskap under Mosjøbesøket 11. januar. Arbeidsgruppa på 20 personer skal levere sine anbefalinger til helseminsteren 19. mars, og turen til Mosjøen er den eneste som har blitt gjort i forbindelse med rapporten.

– Ingen kommentar

Verken avdelingsoverlege Gunnleiv Birkeland eller informasjonssjef Randi Erlandsen vil kommentere omstendighetene rundt dødsfallet på Helgelandssykehuset i Mosjøen.

– Det er for tidlig å gå ut med detaljer. Saken har høy priroritet hos Helsetilsynet, de har fått en muntlig versjon og nå jobber vi med å dokumentere hva som skjedde internt her på sykehuset, sier Erlandsen.