– Jeg vil ikke gå så langt som å kalle denne rapporten et makkverk, men dette er svært dårlige greier og jeg håper virkelig at den endelige rapporten blir langt bedre enn den vi har fått forelagt oss nå, sier en oppgitt Løvdahl.

Han er også sjokkert over at det har tatt så lang tid å få en rapport på bordet.

– Arbeidet skulle vært ferdig for over ett år siden, men rapporten har blitt utsatt gang på gang. Dette har dradd ut i tid og det uten at det får konsekvenser for noen, i tillegg er jo dette bare en foreløpig rapport.

Bukken og havresekken

At det er en foreløpig rapport gjør at Løvdahl håper det kan legges ned mer arbeid for å få et bedre produkt.

– Her har det vært snakk om bukken som passer havresekken. Alle som har vært med i arbeidet jobber innenfor helsevesenet og har på en eller annen måte tilknytning til sykehuset. Av de 14 respondentene som har vært intervjuet finnes det ikke en eneste pasient, bruker, politiker eller annen person utenfor systemet.

Dette er en stor svakhet med rapporten.

Nå håper Løvdahl at innspillene han ventet ville komme fram i løpet av møtet mandag kveld vil kunne få plass i den endelige rapporten. Når den en gang kommer.

– Jeg har tidligere etterlyst å få være med i arbeidet med evalueringen etter omleggingene ved sjukehuset, men det har altså ikke vært plass til andre enn fagfolk i utvalget. Nå håper jeg at også andre kan bli hørt.

I evalueringsrapporten heter det at omleggingsprosessen ved sykehuset i Mosjøen har vært forsvarlig. Dette er en konklusjon Løvdahl ikke kan forstå.

– Hva slags forsvarlighet har det vært i denne prosessen når så mye fortsatt ikke er avklart, undrer han.

Ingen løsninger

Løvdahl mener at selv om rapporten peker på en rekke svakheter og problemer som følge av omleggingen, kommer ikke utvalget som har skrevet rapporten med noe løsninger.

– Utvalget slår blant annet fast at vi har et helseforetak med tre sykehus og at det er dårlig koordinering i arbeidet mellom disse tre sykehusene. Det står ingen ting om hvordan dette problemet kan løses.

Etter å ha lest rapporten, mener ordføreren i Vefsn at det fortsatt er mange problemer og få løsninger etter omleggingen av akuttkirurgi og fødselsomsorgen ved sykehuset i Mosjøen.

– Å skape trygghet hos folk må være det viktigste som skjer etter omstillingen, det gjør ikke denne rapporten. Jeg forventer meg et langt bedre produkt når den endelige versjonen kommer, sier Løvdahl.