Fredag i forrige uke hadde Shmil stor ryddeaksjon på stranda i Tosbotn. I løpet av en time klarte 25 ansatte å rydde om lag 500 meter med strandlinje. Totalt pakket de seks søppelsekker med søppel, tre av disse var fulle av sprengningskabler.

I forrige uke skrev Helgeland Arbeiderblad om avfall fra arbeidet med Molvikhammartunnelen som hadde blitt dumpet sammen med steinmasser i Tosenfjorden. Disse hadde blitt vasket i land langs hele fjorden. Etter at HA gjorde Vegvesenet oppmerksom på forsøplingen lovte de å rydde opp etter seg. I forrige uke fikk de en håndsrekning fra avfallsselskapet.

– Shmil IKS har i vår kjørt i gang prosjektet «Strandryddedagen på Helgeland». Gjennom prosjektet håpet vi å skape engasjement og gode holdninger blant innbyggerne for riktig søppelhåndtering. Mange helgelendinger gjør hvert år en betydelig innsats for å fjerne søppel fra kysten. Likevel fantes det, etter det vi kjente til, ingen koordinerte ryddeaksjoner. Som miljøbedrift ønsket vi i SHMIL IKS derfor å samle innsatsen til en felles dugnad. I forbindelse med personalmøtet i Brønnøysund fikk vi selv en fin mulighet til å bidra i denne aksjonen, sier Julie Stene Krokstad som er trainee hos Shmil og prosjektleder for strandryddedagen på Helgeland 2014.

– Vi tror fortsatt det er mye spregningskabel som ligger under vegetasjon og tang og tare, føyer hun til og kaster stafettpinnen videre til Statens vegvesen som skal fortsette oppryddingen i området.